Εργαστήριο Φυσικοχημείας

1.  Προσδιορισμός της σταθεράς σχηματισμού συμπλόκου ιόντος.
2.  Αγωγιμομετρία-Αγωγιμομετρικές Τιτλοδοτήσεις.
3.  Προσδιορισμός της θερμότητας αντίδρασης εξουδετέρωσης.
4.  Προσδιορισμός  του  διαγράμματος  φάσεων  ενός  συστήματος  τριών συστατικών.
5.  Προσδιορισμός του δείκτη διάθλασης υγρών.
6.  Δυναμικά  οξειδοαναγωγής.  Προσδιορισμός  του  πρότυπου  δυναμικού οξειδοαναγωγής του συστήματος. Οξειδοαναγωγικές τιτλοδοτήσεις.
7.  Κύτταρο καυσίμου.