Εργαστήριο VΙ Επιστήμης των Υλικών

Οπτικές ιδιότητες υλικών: εφαρμογή σε υάλους και λεπτά υμένια ημιαγωγών

Φωτοβολταικά στοιχεία.

Δίοδος φωτοεκπομπής (LED) και διοδικό λέιζερ.

Φωτοελαστικό φαινόμενο και ελλειψομετρία.

Ηλεκτροοπτική διαμόρφωση και οπτικές ίνες.

Συμβολόμετρο Fabry-Perot ως αισθητήρας.

Βαλβίδα υγρών κρυστάλλων.

Σχεδίαση οπτικού φράγματος και προσομοιώσεις.