Εργαστήριο ΙΙ Επιστήμης των Υλικών

Προσδιορισμός του μέτρου ελαστικότητας μετάλλων, κεραμικών και υάλων με την μέθοδο της πακτωμένης ράβδου.
Μηχανικές ιδιότητες μετάλλων, κεραμικών και υάλων με υπερήχους.
Θερμική επεξεργασία υλικών.
Διαγράμματα φάσεων μετάλλων και κραμάτων.
Δοκιμή Jominy.
Σύνθεση τιτανίας με την τεχνική μετατροπής κολλοειδούς διαλύματος σε πύκτωμα (sol-gel).