Χημεία ΙΙ

Χημεία των μετάλλων των κυρίων ομάδων: Αλκαλιμέταλλα (Λίθιο, Νάτριο, Κάλιο). Αλκαλικές γαίες (Μαγνήσιο, Ασβέστιο). Μέταλλα των ομάδων ΙΙΙΑ και ΙVA (Αργίλιο, Κασσίτερος και Μόλυβδος). Σύμπλοκα ιόντα ενώσεις σύνταξης. Μεταβατικά στοιχεία. Περιγραφή και ιδιότητες μεταβατικών στοιχείων ιδιαίτερου τεχνολογικού ενδιαφέροντος: Τιτάνιο, Βανάδιο, Χρώμιο, Σίδηρος, Νικέλιο, Χαλκός, Άργυρος, Χρυσός, Ψευδάργυρος, Υδράργυρος.
Εισαγωγή στην οργανική χημεία: Υδρογονάνθρακες: Αλκάνια και κυκλοαλκάνια, αλκένια και αλκίνια. Oνοματολογία, συντακτικά και οπτικά ισομερή. Ιδιότητες και αντιδράσεις υδρογονανθράκων. Αρωματικές ενώσεις. Πολικότητα και επαγωγικό φαινόμενο. Αντιδράσεις ηλεκτρόνιοφιλης αρωματικής υποκατάστασης. Παράγωγα υδρογονανθράκων. Οργανικές οξυγονούχες ενώσεις: αλκοόλες, αλδεύδες, κετόνες, καρβοξυλικά οξέα και παράγωγα αυτών. Αντιδράσεις και ιδιότητες οξυγονούχων οργανικών ενώσεων. Αντιδράσεις πυρηνόφιλης υποκατάστασης στη καρβονυλική ομάδα. Οργανικές αζωτούχες ενώσεις. Οργανικά πολυμερή. Βιολογικά μόρια: πρωτεΐνες, υδατάνθρακες, νουκλεϊκά οξέα, λιπίδια.

Εργαστηριακές ασκήσεις
1η Εργαστηριακή Άσκηση
α. Ασφάλεια στο Χημικό Εργαστήριο.
β. Επικίνδυνα αντιδραστήρια: Σύμβολα προειδοποίησης και απαραίτητες προφυλάξεις.
γ. Βασικά όργανα ενός χημικού εργαστηρίου και χειρισμός αυτών.
2η Εργαστηριακή Άσκηση
Παρασκευή και αραίωση διαλυμάτων.
3η Εργαστηριακή Άσκηση
α) Διαχωρισμοί Μιγμάτων-Διαχωρισμοί στερεών από υγρά.
β) Σχηματισμός δυσδιαλύτων αλάτων με καταβύθιση από υδατικά διαλύματα.
4η Εργαστηριακή Άσκηση
Παρασκευή και υπολογισμός απόδοσης του διπλού θεϊκού άλατος Νικελίου (ΙΙ)- Αμμωνίου.
5η Εργαστηριακή Άσκηση
Χημική κινητική
α) Εξάρτηση της ταχύτητας αντίδρασης από τη συγκέντρωση του Η2Ο2
β) Καταλυτική διάσπαση του Η2Ο2
γ) Αυτοκατάλυση της αντίδρασης KMnO4-Na2C2O4
6η Εργαστηριακή Άσκηση
Απομόνωση φυσικών προϊόντων (απομόνωση καφεΐνης από τσάι). Διαχωρισμός με εκχύλιση
7η Εργαστηριακή Άσκηση
Πρωτεΐνες. Ισοηλεκτρικό σημείο. Θρόμβωση των πρωτεϊνών. Δοκιμή διουρίας για ανίχνευση των πρωτεϊνών.
8η Εργαστηριακή Άσκηση
Πυροχηµική ανίχνευση μετάλλων στα άλατά τους.
9η Εργαστηριακή Άσκηση
Σύνθεση ακετανιλιδίου-Πυρηνόφιλες αντιδράσεις υποκατάστασης στις καρβονυλικές ενώσεις.

 

Προαπαιτούμενες βασικές γνώσεις: Χημεία Ι