Χημεία Ι

Άτομα, μόρια και ιόντα: Ατομική δομή και ηλεκτρονική. Περιοδικός πίνακας και περιοδικές ιδιότητες. Ιοντικός και ομοιοπολικός δεσμός και μοριακή γεωμετρία. Διαλύματα, oξέα βάσεις, pH άλατα αντιδράσεις, στοιχειομετρία. Χημική ισορροπία-αρχή του Le Chatelier. Χημική κινητική. Αντιδράσεις οξειδοαναγωγής. Κβαντική θεώρηση του ατόμου, κβαντικοί αριθμοί και ατομικά τροχιακά.