Βιολογία Κυττάρου ΙΙ

Πυρήνας-Οργάνωση των χρωμοσωμάτων.
Αντιγραφή της γενετικής πληροφορίας.
Έκφραση και ρύθμιση της γενετικής πληροφορίας.
Τεχνολογία ανασυνδυασμένου DNA, γενετική μηχανική.
Κυτταρική διαίρεση.
Έλεγχος του κυτταρικού κύκλου και κυτταρικός θάνατος.
Κυτταρική και μοριακή βάση των ανοσοαποκρίσεων.
Διατήρηση και ανανέωση των ιστών και απορρύθμιση τους από τον καρκίνο.
 
Προαπαιτούμενες βασικές γνώσεις: Βιολογία Κυττάρου Ι