Βιολογία Κυττάρου Ι

Αρχές της κυτταρικής οργάνωσης (Στοιχεία δομής και λειτουργίας προκαρυωτικού και ευκαρυωτικού κυττάρου). Αρχές της μοριακής οργάνωσης (Δομή και λειτουργία μακρομορίων). Μέθοδοι μελέτης των κυττάρων (Μικροσκοπία, Ανθεκτικότητα του γυαλιού. Πηλοί. Χαρακτηριστικά, σύσταση και τεχνικές βιομηχανικής επεξεργασίας. Ξήρανση και πύρωση.

Προαπαιτούμενες βασικές γνώσεις: Επιστήμη των Υλικών Ι, Χημεία ΙΙ