Κέντρο Ψυχολογικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης του Πανεπιστημίου Πατρών

Το Κέντρο Ψυχολογικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης του Πανεπιστημίου Πατρών (ΚΕΨΥΣΥΠ) ιδρύθηκε το 2023 (με βάση το άρθρο 128 του ν. 4957/2022 και το άρθρο 62 (παρ. 1) του Εσωτερικού Κανονισμού του Ιδρύματος).

Στο Πανεπιστήμιο Πατρών ήδη από το 2009 παρέχεται δωρεάν συμβουλευτική και ψυχολογική στήριξη στους φοιτητές και φοιτήτριες του Πανεπιστημίου Πατρών μέσω του Ειδικού Γραφείου Παροχής Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Υγείας του Πανεπιστημίου Πατρών (συνεδρίαση Πρυτανικού Συμβουλίου 914/6-5-2009) και από το 2018 μέσω της Κοινωνικής Μέριμνας του Πανεπιστημίου Πατρών (Δράση: «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του Πανεπιστημίου Πατρών»).

Αποστολή του Κέντρου είναι η παροχή υπηρεσιών ψυχολογικής και συμβουλευτικής υποστήριξης στην Πανεπιστημιακή Κοινότητα, η πρόληψη προβλημάτων ψυχικής υγείας και γενικότερα η προαγωγή της ψυχικής υγείας σε όλη την Κοινότητα

Μέσα από τις υπηρεσίες του Κέντρου έχουν υποστηριχθεί όλα αυτά τα χρόνια χιλιάδες φοιτητές και φοιτήτριες που αντιμετώπιζαν ψυχολογικά προβλήματα που δυσκόλευαν την προσωπική τους ανάπτυξη και τη γενικότερη ακαδημαϊκή τους πορεία.

Ιστότοπος ΚΕΨΥΣΥΠ

Το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Επιστήμης των Υλικών πιστοποιήθηκε με την ανώτατη διάκριση "Fully compliant"

Για μια ακόμα χρονιά, η Επιστήμη των Υλικών είναι μεταξύ των θεματικών περιοχών που κατετάγησαν και μάλιστα σε αρκετά υψηλή θέση στον διεθνή πίνακα κατάταξης των πανεπιστημίων ανά θεματική περιοχή για το 2021