Επιλογή εντεταλμένων διδασκόντων στο Τμήμα Επιστήμης των Υλικών

Εαρινό εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2022-2023»

Σας ενημερώνουμε ότι, η Συνέλευση του Τμήματος Επιστήμης των Υλικών στην υπ’ αριθμ. 249/15.02.2023 συνεδρίασή της, αποφάσισε ομόφωνα σχετικά με την πρόσληψη εντεταλμένων διδασκόντων κατά το εαρινό εξάμηνο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 173 του ν. 4957/2022 (ΦΕΚ 141/21-7-2022 τ. Α’) ως εξής:

 1. Γνωστικό Αντικείμενο: «Εργαστήριο Βιολογίας» για τη διδασκαλία του μαθήματος «Εργαστήριο Βιολογίας».

Προτεινόμενοι με σειρά κατάταξης:

 1. 1.Αλεξάνδρα Παξινού (προτείνεται προς πρόσληψη)
 2. Αθανάσιος Παναγιωτόπουλος
 3. Θεοδώρα Μούρτζη

Β.      Γνωστικό Αντικείμενο: «Εργαστήριο Γενικής Χημείας» για τη διδασκαλία του μαθήματος «Χημεία ΙΙ (εργαστηριακό τμήμα)».

Προτεινόμενοι με σειρά κατάταξης:

 1. 1.Ιωάννα Παπαβασιλείου (προτείνεται προς πρόσληψη)
 2. Ζαχαρούλα Ιατρίδη
 3. Αργύριος Κολοκυθάς-Ντούκας
 4. Ελένη Μαζαρακιώτη
 5. Γκόλφω Κορδοπάτη
 6. Αθανάσιος Παναγιωτόπουλος
 7. Αλεξάνδρα Παξινού

Γ.      Γνωστικό Αντικείμενο: «Εργαστήριο Οπτικής και Σύγχρονης Φυσικής» για τη διδασκαλία του μαθήματος «Εργαστήριο IV Φυσικής».

Προτεινόμενοι με σειρά κατάταξης:

 1. 1.Μαριάννα-Σταματίνα Βασιλακάκη (προτείνεται προς πρόσληψη)

Ενστάσεις επί της ανωτέρω απόφασης, μπορούν να αποσταλούν ηλεκτρονικά στη Γραμματεία του Τμήματος (mscisecr@upatras.gr) έως και την Τρίτη 21/2/2023 και ώρα 12:00 μ. προκειμένου να εξεταστούν αρμοδίως.

Εκ της Γραμματείας

Το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Επιστήμης των Υλικών πιστοποιήθηκε με την ανώτατη διάκριση "Fully compliant"

Για μια ακόμα χρονιά, η Επιστήμη των Υλικών είναι μεταξύ των θεματικών περιοχών που κατετάγησαν και μάλιστα σε αρκετά υψηλή θέση στον διεθνή πίνακα κατάταξης των πανεπιστημίων ανά θεματική περιοχή για το 2021