Βάινος Νικόλαος

Οι ερευνητικές δράσεις αφορούν στα πεδία:

 • Προηγμένα οπτικά και φωτονικά συστήματα,
 • Φωτονικά νανοσύνθετα και υβριδικά υλικά,
 • Επεξεργασία με λέιζερ, Soft Lithography / Νανοεκτυπωτική
 • Οπτικός χειρισμός υλικών και διαμόρφωση μικρο και νανοδομών υλικών,
 • Φωτονικές μίκρο- και νάνο-δομές με ειδικές λειτουργικότητες
 • Βιομιμητικές διατάξεις
 • Διατάξεις αεροπηκτωμάτων
 • Σχεδίαση, ολοκλήρωση και εφαρμογές προηγμένων φωτονικών συστημάτων με έμφαση σε περιθλαστικά και ολογραφικά συστήματα, αισθητήρες, οπτορευστομηχανικά κυκλώματα κ.α.

Υπό εξέλιξη ερευνητικές δράσεις εστιάζουν στην ανάπτυξη καινοτόμων νανοσκοπικών φωτονικών υλικών και περιθλαστικών/συμβολομετρικών μικρο- και νανο-δομών με τεχνικές λέιζερ, Soft Lithography και Νανοεκτυπωτική, για εφαρμογές αισθητήρων και επεξεργαστών πληροφορίας, ενώ άλλες επικεντρώνονται στην κατασκευή υπερελαφρών φωτονικών διατάξεων για διαστημικές και επίγειες εφαρμογές και στην ανάπτυξη μεθόδων τρισδιάστατης μικρο- και νανο-δόμησης με χειρισμό της χαλαρής ύλης μέσω δυνάμεων ακτινοβολίας laser, και βιομιμητικά συστήματα στοχεύοντας σε ολοκληρωμένα φωτονικά νανοσυστήματα προηγμένης λειτουργικότητας.

Αντιπροσωπευτικές δημοσιεύσεις:

 • S. Mailis, L. Boutsikaris and N. A. Vainos, “Multiplexed Static and dynamic photorefraction on in Bi12 SiO20 crystals at 780nm”, J. Opt. Soc. Am. B11, 1996 (1994)
 • N. A. Vainos, S. Mailis, S. Pissadakis, L. Boutsikaris, P. Dainty, Ph. Parmitter and T.J. Hall, "Excimer laser use for microetching computer-generated holographic structures" Appl. Opt. 35, 6304 (1996)
 • I. Zergioti, S. Mailis, N. A. Vainos, C. Fotakis, S. Chen and C. P. Grigoropoulos, "Microdeposition of metals by femtosecond excimer laser" Appl. Surf. Sci., 127-129, 601-605(1998)
 • S. Mailis, I. Zergioti, G. Koundourakis, A Ikiades, A. Patentalaki, P. Papakonstantinou, N. A. Vainos and C. Fotakis , “Etching and printing of diffractive optical microstructures by femtosecond excimer laser” Appl. Opt. 38, 2301-2308 (1999)
 • G. Koundourakis, C Rockstuhl, D. Papazoglou, A. Klini, I. Zergioti, N. A. Vainos and C. Fotakis, “Laser printing of active optical microstructures” Appl. Phys. Letts. 78, 868(2001)
 • R Sigel, G Fytas, N Vainos, S Pispas and G Hadjichristides, “Pattern formation in homogeneous polymer solutions induced by a continuous wave visible laser” SCIENCE 297, 67 (2002)
 • N. A. Vainos, A. Tsigara , J. Manasis, A. Giannoudakos, G. Mousdis, N. Vakakis, M. Kompitsas, A. Klini and F. Roubani-Kalantzopoulou, “Metal/metal-oxide/metal etalon structures grown by pulsed laser deposition”, Appl. Phys A 79, 1395-7 (2004)
 • G. Manasis, A. Tsigara, A. Giannoudakos, G. Anyfantis, K. Gatsouli, G. Mousdis, S. Pispas, N. Madamopoulos and N. Vainos, “Cobalt chloride based nanocomposite humidity sensors” Glass Technology 46, no2, 171(2005).
 • M. Vasileiadis, L. Athanasekos, A. Meristoudi, D. Alexandropoulos, G. Mousdis, V. Karoutsos, A. Botsialas and N. A. Vainos, “Diffractive Optic Sensor for Remote Point Detection of Ammonia” Opt. Letts. 35, 1476 (2010)
 • Athanasekos L., Vasileiadis M., Mantzaridis C., Karoutsos V.C., Koutselas I., Pispas S., Vainos N.A. “Micro-fabrication by laser radiation forces: A direct route to reversible free-standing three-dimensional structures”, Opt. Express 20, 24735-24740 (2012)
 • V. Dimitriou, E. Kaselouris, Y. Orphanos, M. Bakarezos, N. Vainos, M. Tatarakis, N. A. Papadogiannis “Three dimensional transient behavior of thin films surface under pulsed laser excitation” Appl. Phys. Letts. 103, 114104 (2013)
 • V. Karoutsos , I. Koutselas, P. Orfanou, Th. Mpatzaka, M. Vasileiadis, A. Vassilakopoulou, N. A. Vainos, A. Perrone, "One-pot synthesis and transfer of PMMA/Ag photonic nanocomposites by pulsed laser deposition" Appl. Phys. A, 120, pp 707-716 (2015)

 

Σύντομο Βιογραφικό

 

Στοιχεία Επικοινωνίας

(+30) 2610 969911

vainos (AT) upatras {DOT} gr