Βάινος Νικόλαος

Οι ερευνητικές δράσεις αφορούν στα πεδία:

 • Προηγμένα οπτικά και φωτονικά συστήματα,
 • Φωτονικά νανοσύνθετα και υβριδικά υλικά,
 • Οπτικός χειρισμός υλικών και διαμόρφωση μικρο και νανοδομών υλικών,
 • Φωτονικές μίκρο- και νάνο-δομές
 • Σχεδίαση, ολοκλήρωση και εφαρμογές προηγμένων φωτονικών συστημάτων.

Υπό εξέλιξη ερευνητικές δράσεις εστιάζουν στην ανάπτυξη καινοτόμων νανοσκοπικών φωτονικών υλικών και περιθλαστικών/συμβολομετρικών μικρο- και νανο-δομών με τεχνικές λέιζερ για εφαρμογές αισθητήρων και επεξεργαστών πληροφορίας, ενώ άλλες επικεντρώνονται στην κατασκευή υπερελαφρών φωτονικών διατάξεων για διαστημικές και επίγειες εφαρμογές και στην ανάπτυξη μεθόδων τρισδιάστατης μικρο- και νανο-δόμησης με χειρισμό της χαλαρής ύλης μέσω δυνάμεων ακτινοβολίας laser, στοχεύοντας σε φωτονικά νανοσυστήματα προηγμένης λειτουργικότητας.

Αντιπροσωπευτικές δημοσιεύσεις:

 • S. Mailis, L. Boutsikaris and N. A. Vainos, “Multiplexed Static and dynamic photorefraction on in Bi12 SiO20 crystals at 780nm”, J. Opt. Soc. Am. B11, 1996 (1994)
 • N. A. Vainos, S. Mailis, S. Pissadakis, L. Boutsikaris, P. Dainty, Ph. Parmitter and T.J. Hall, "Excimer laser use for microetching computer-generated holographic structures" Appl. Opt. 35, 6304 (1996)
 • I. Zergioti, S. Mailis, N. A. Vainos, C. Fotakis, S. Chen and C. P. Grigoropoulos, "Microdeposition of metals by femtosecond excimer laser" Appl. Surf. Sci., 127-129, 601-605(1998)
 • S. Mailis, I. Zergioti, G. Koundourakis, A Ikiades, A. Patentalaki, P. Papakonstantinou, N. A. Vainos and C. Fotakis , “Etching and printing of diffractive optical microstructures by femtosecond excimer laser” Appl. Opt. 38, 2301-2308 (1999)
 • G. Koundourakis, C Rockstuhl, D. Papazoglou, A. Klini, I. Zergioti, N. A. Vainos and C. Fotakis, “Laser printing of active optical microstructures” Appl. Phys. Letts. 78, 868(2001)
 • R Sigel, G Fytas, N Vainos, S Pispas and G Hadjichristides, “Pattern formation in homogeneous polymer solutions induced by a continuous wave visible laser” SCIENCE 297, 67 (2002)
 • N. A. Vainos, A. Tsigara , J. Manasis, A. Giannoudakos, G. Mousdis, N. Vakakis, M. Kompitsas, A. Klini and F. Roubani-Kalantzopoulou, “Metal/metal-oxide/metal etalon structures grown by pulsed laser deposition”, Appl. Phys A 79, 1395-7 (2004)
 • G. Manasis, A. Tsigara, A. Giannoudakos, G. Anyfantis, K. Gatsouli, G. Mousdis, S. Pispas, N. Madamopoulos and N. Vainos, “Cobalt chloride based nanocomposite humidity sensors” Glass Technology 46, no2, 171(2005).
 • M. Vasileiadis, L. Athanasekos, A. Meristoudi, D. Alexandropoulos, G. Mousdis, V. Karoutsos, A. Botsialas and N. A. Vainos, “Diffractive Optic Sensor for Remote Point Detection of Ammonia” Opt. Letts. 35, 1476 (2010)
 • Athanasekos L., Vasileiadis M., Mantzaridis C., Karoutsos V.C., Koutselas I., Pispas S., Vainos N.A. “Micro-fabrication by laser radiation forces: A direct route to reversible free-standing three-dimensional structures”, Opt. Express 20, 24735-24740 (2012)
 • V. Dimitriou, E. Kaselouris, Y. Orphanos, M. Bakarezos, N. Vainos, M. Tatarakis, N. A. Papadogiannis “Three dimensional transient behavior of thin films surface under pulsed laser excitation” Appl. Phys. Letts. 103, 114104 (2013)
 • V. Karoutsos , I. Koutselas, P. Orfanou, Th. Mpatzaka, M. Vasileiadis, A. Vassilakopoulou, N. A. Vainos, A. Perrone, "One-pot synthesis and transfer of PMMA/Ag photonic nanocomposites by pulsed laser deposition" Appl. Phys. A, 120, pp 707-716 (2015)

 

Σύντομο Βιογραφικό

 

Στοιχεία Επικοινωνίας

(+30) 2610 969911

vainos (AT) upatras {DOT} gr