Γραμματεία

 

 Η Γραμματεία δέχεται τους φοιτητές

Δευτέρα, Τρίτη και Παρασκευή
11:00 - 13:00

 Forms2sm

Έντυπες αιτήσεις

 

 

Διοικητικό Προσωπικό Γραμματείας & Αρμοδιότητες

 

Σκαπέρδα Μ.

Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Γραμματείας του Τμήματος

 

Κυρίτση Ευγ. Γραμματειακή υποστήριξη προπτυχιακής φοίτησης
Μηχανοργάνωση

Ξένου Λ. Διοικητική υποστήριξη Π.Μ.Σ.
Γραμματειακή υποστήριξη διοικητικών υποθέσεων

Μπόμπολα Π.

Ηλεκτρονική υποστήριξη προπτυχιακής φοίτησης
Λειτουργία Βιβλιοθήκης του Τμήματος
Διεκπεραίωση οικονομικών θεμάτων του Τμήματος

Σκαναβή Γ. Γραμματειακή υποστήριξη προπτυχιακής φοίτησης

Σκαπέρδα Μ. Διοικητικές υποθέσεις Τμήματος (πρακτικά, εκλεκτορικά,κλπ)
Διεκπεραίωση οικονομικών θεμάτων του Τμήματος
Διοικητική υποστήριξη ΟΜΕΑ