ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
Α
', Β', Γ & Δ' έτους σπουδών

ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017-2018

 

Καλείστε να κάνετε δήλωση μαθημάτων 2ου, 4ου, 6ου και 8ου εξαμήνου, σύμφωνα με τις οδηγίες, από 30 Μαρτίου 2018 έως και 20 Απριλίου 2018, που θα είναι ενεργοποιημένο το Σύστημα δηλώσεων μαθημάτων του Ψηφιακού Άλματος (Ηλεκτρονική Γραμματεία).

Όσοι δηλώσετε τα μαθήματα Διπλωματική Εργασία Ι&ΙΙ θα πρέπει επίσης να προβείτε και στην κατάθεση των απαραίτητων αιτήσεων/εγγράφων, που αφορούν τις Διπλωματικές αυτές, στην Γραμματεία του Τμήματος Επιστήμης των Υλικών έως τις 20 Απριλίου 2018. Τα απαιτούμενα έγγραφα θα τα βρείτε στις Έντυπες Αιτήσεις Γραμματείας και θα πρέπει να συμπληρώσετε όσα σας αφορούν (π.χ. εντός ή εκτός Τμήματος).

Δήλωση μαθημάτων μπορούν να κάνουν μόνο οι φοιτητές που έχουν προβεί σε ανανέωση εγγραφής για το εαρινό εξάμηνο ακαδ. έτους 2017 – 2018. Ως εκ τούτου θ’ ανοίξει εκ νέου και η εφαρμογή του ψηφιακού άλματος για τις ανανεώσεις εγγραφών.

 

Σημείωση: Το πρόγραμμα πλοήγησης στον Παγκόσμιο Ιστό Chrome δεν είναι πλήρως συμβατό με το πρόγραμμα της Ηλεκτρονικής Γραμματείας.

 

Από την Γραμματεία

Απόφαση 37818/Ζ1/5-3-2018 του Υπουργείου Παιδείας

Άρθρο 1 – Πεδίο Εφαρμογής

1.Οι διατάξεις της παρούσας απόφασης εφαρμόζονται για αδέλφια προπτυχιακούς φοιτητές των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΕΙ) και των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών (ΑΕΑ) που σπουδάζουν σε διαφορετική Περιφερειακή Ενότητα, τόσο μεταξύ τους όσο και από την Περιφερειακή Ενότητα στην οποία οι γονείς τους διαμένουν μόνιμα ή έχουν πλήρη κυριότητα ή επικαρπία κατοικίας και εφόσον το κατά κεφαλήν εισόδημα του δικαιούχου-φοιτητή, εάν διαθέτει ίδιο εισόδημα, και των μελών της οικογένειάς του, για το προηγούμενο φορολογικό έτος, δεν υπερβαίνουν αυτοτελώς το ποσό των δωδεκάμισι χιλιάδων (12.500) ευρώ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος. Σε περίπτωση που ο δικαιούχος διαθέτει ίδιο εισόδημα, λαμβάνεται υπόψη το υψηλότερο κατά κεφαλήν εισόδημα μεταξύ του ατομικού εισοδήματος του αιτούντος και του κατά κεφαλήν εισοδήματος των γονέων του.

Οι ανωτέρω θα πρέπει να έχουν εγγραφεί:

Διαβάστε περισσότερα: Ρύθμιση θεμάτων Μετεγγραφών για αδέλφια προπτυχιακούς φοιτητές στα ΑΕΙ

 

 

 

 

Γνωστοποιείται στις/στους φοιτήτριες/φοιτητές η έναρξη του προγράμματος  «Πρακτική Άσκηση Πανεπιστημίου Πατρών: Τμήματος Επιστήμης των Υλικών» για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 σύμφωνα με την τροποποίηση της πρόσκλησης ΕΔΒΜ12 με αριθμ. Πρωτ.: 13937/ 05.09.2017 με τίτλο: «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης». Στο πλαίσιο αυτού

Διαβάστε περισσότερα: Προκήρυξη 4 θέσεων Πρακτικής Άσκησης 2017-18

Καλούνται οι επί πτυχίω φοιτητές (5ο έτος και πάνω), που έχουν κάνει ανανέωση εγγραφής στο τρέχον εξάμηνο, να δηλώσουν τα μαθήματα που επιθυμούν, μέσω της πλατφόρμας του eClass

Ανανέωση εγγραφής εαρινού Εξαμήνου Ακαδημαϊκού Έτους 2017-2018

από 04/04/2018 έως και Παρασκευή 20/04/2018.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι τελειόφοιτοι ή μεταπτυχιακοί φοιτητές, οι οποίοι ενδιαφέρονται για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής σε θέματα που αφορούν σύγχρονα μεταλλικά κράμματα, να επικοινωνήσουν με τον Καθηγητή Νικόλαο Βάινο. (ΣΗΜ. Υπάρχει προθεσμία υποβολής αίτησης.)

Το Πανεπιστήμιο Πατρών χορηγεί μέχρι πέντε (5) «ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ» για μεταπτυχιακές σπουδές σε Πανεπιστήμια των Η.Π.Α και του Καναδά, σε τελειόφοιτους και απόφοιτους των Τμημάτων της Σχολής Θετικών Επιστημών, Πολυτεχνικής Σχολής, Σχολής Επιστημών Υγείας, καθώς και των Τμημάτων Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρήσεων, του Πανεπιστημίου Πατρών.

Η έναρξη της χορήγησης των υποτροφιών θα γίνει από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019. Το ποσό κάθε υποτροφίας θα ανέρχεται μέχρι τα 50.000 δολάρια Η.Π.Α. ετησίως. Η καταβολή μέρους της υποτροφίας θα αρχίσει από την έναρξη του εξαμήνου στο οποίο αναφέρεται η υποτροφία και θα διαρκέσει μέχρι δύο χρόνια, εφόσον η επίδοση κρίνεται ικανοποιητική. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν γίνει δεκτοί από διεθνώς αναγνωρισμένα Πανεπιστήμια των Η.Π.Α. ή του Καναδά, για μεταπτυχιακές σπουδές, επιπέδου Masters ή Ph.D.

Διαβάστε περισσότερα: Υποτροφίες "Ανδρέας Μεντζελόπουλος" για σπουδές στην Β. Αμερική