Έρευνα

Οι ερευνητικές δραστηριότητες στο Τμήμα Επιστήμης των Υλικών εστιάζουν στη μελέτη προηγμένων υλικών που υπόσχονται τεχνολογικές εφαρμογές.

Η έρευνα καλύπτει τρία μεγάλα πεδία (i) μοριακά υλικά (ii) βιο-υλικά και (iii) μικρο- και νανο-φασικά υλικά . Παραδείγματα μελέτης αφορούν (α) κεραμικά, πολυμερικά, μέταλλα , ύαλοι, υγροί κρύσταλλοι, σύνθετα και ευφυή υλικά (β) ημιαγωγούς, μαγνητικά υλικά, νανο-υλικά, φωτονικά υλικά και μοριακά και υβριδικά υλικά με εφαρμογές στην πληροφορική, την οπτοηλεκτρονική, τις τηλεπικοινωνίες και την ενέργεια, καθώς και (γ) βιουλικά, βιοσυμβατά υλικά, υλικά φαρμακευτικών εφαρμογών, οδοντιατρικής και ιατρικής. Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν την θεωρητική μελέτη και σχεδίαση καινοτόμων υλικών, την σύνθεση και την ανάπτυξη υλικών και δομών, τον χαρακτηρισμό τους, την επεξεργασία και μορφοποίηση δομών με έμφαση στην νανοτεχνολογία, την διερεύνηση και ενεργοποίηση της λειτουργικότητάς τους και τέλος την ολοκλήρωση διατάξεων για εφαρμογές υψηλής τεχνολογίας.

Η ακαδημαϊκή Αριστεία του Τμήματος αντανακλάται στα ερευνητικά αποτελέσματα δημοσιεύσεων σε διεθνή περιοδικά υψηλού κύρους και στον βαθμό αναγνώρισης του έργου μέσω των αναφορών. Σημειώνοντας ότι το Τμήμα επανδρώθηκε σταδιακά από το 2000 και σε διάστημα πλέον της μιας δεκαετίας, καταγράφεται ένας συνολικός αριθμός 604 δημοσιεύσεων όπως εμφανίζονται στην πλέον έγκυρη βάση επιστημονικών δεδομένων ISI Web of Science (date of search: 31/07/2013 and keywords: ad=Dept Mat Sci SAME Univ Patras) της THOMSON-REUTERS. Το γράφημα παρουσιάζει την χρονική εξέλιξη του αριθμού των δημοσιεύσεων .έως σήμερα. Σημειώνεται η σταθερή τρέχουσα ετήσια παραγωγή 70-80 δημοσιεύσεων ανά έτος με τον υπάρχοντα μέγιστο αριθμό 17 μελών ΔΕΠ του Τμήματος. Αναφέρεται επίσης ότι στις δημοσιεύσεις περιλαμβάνονται ως συν-συγγραφείς και μεταπτυχιακοί αλλά και προπτυχιακοί φοιτητές καθώς και μεταδιδακτορικοί υπότροφοι.

Ο αριθμός αναφορών αυξάνει ετησίως συνεχώς σχεδόν με εκθετικό ρυθμό, καταγράφοντας περίπου 2000 αναφορών το 2012. Συνολικά, παρά το νεαρό της ηλικίας και το πρόσφατο των δημοσιεύσεων, ο συνολικός αριθμός αναφορών έως 31/7/2013 είναι περίπου 10000 προερχόμενος από 7665 διεθνή άρθρα. Ένας επιπλέον παράγοντας αριστείας είναι ο υψηλός δείκτης απήχησης των διεθνών περιοδικών. Ο μέσος όρος 16.5 αναφορών ανά δημοσίευση δίνει ένα υψηλό δείκτη h-index = 44.

Με αυτά τα δεδομένα το Τμήμα κατέχει κορυφαία θέση ακαδημαϊκής απόδοσης μεταξύ των Τμημάτων Θετικών Επιστημών και Πολυτεχνικών Σχολών στην Ελλάδα.