Δοικητικές πράξεις

ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

1η Τροποποιητική Πράξη Συγκρότησης Συνέλευσης Τμήματος

Συμπληρωματική Πράξη Συγκρότησης Συνέλευσης Τμήματος

Διαπιστωτική Πράξη Συγκρότησης Συνέλευσης Τμήματος

 

 

 

ΗμερομηνίαΠράξη
25/5/2018 Πρόσκληση Τελικής συνεδρίασης Εκλεκτορικού Σώματος για εκλογή Αναπλ. Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Σύνθεση λειτουργικών μικροφασικών/ νανοφασικών ή/και μοριακών ή/και βιομοριακών υλικών», κωδ. ΑΠΕΛΛΑ APP162
21/5/2018 Πρόσκληση Τελικής συνεδρίασης Εκλεκτορικού Σώματος για εκλογή Καθηγητή στο Τμήμα Επιστήμης των Υλικών του Πανεπιστημίου Πατρών με γνωστικό αντικείμενο «Επιστήμη των Υλικών με ειδίκευση στην ανάπτυξη-εφαρμογές νανοδιατάξεων». Κωδικός θέσης ΑΠΕΛΛΑ: APP161
22/01/2018 Πρόσκληση κοινής συνεδρίασης Εκλεκτορικού Σώματος και Συνέλευσης, υπ’ αριθμ. 152/22.1.2018 για την πλήρωση θέσης ΔΕΠ της βαθμίδας του Καθηγητή στο Τμήμα Επιστήμης των Υλικών, με γνωστικό αντικείμενο: «Μοντελοποίηση (θεωρητική ή/και υπολογιστική) αυτοοργάνωσης σε μοριακά και υπερμοριακά υλικά»
16/01/2018 Πρόσκληση κοινής συνεδρίασης Εκλεκτορικού Σώματος και Συνέλευσης, υπ' αριθμ. 150/16.1.2018 για την πλήρωση θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή στο Τμήμα Επιστήμης των Υλικών, με γνωστικό αντικείμενο: «Μοριακά υλικά με έμφαση στους χαμηλοδιάστατους οργανικούς-ανόργανους ημιαγωγούς»
15/12/2017 Πρόσκληση κοινής συνεδρίασης Εκλεκτορικού Σώματος και Συνέλευσης, υπ’ αριθμ. 148/15.12.2017 για την πλήρωση θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, στο Τμήμα Επιστήμης των Υλικών του Πανεπιστημίου Πατρών, με γνωστικό αντικείμενο «Νανοδομημένα υλικά – Κατεύθυνση Θεωρητική». Κωδικός θέσης ΑΠΕΛΛΑ: APP130