Μήνυμα Προέδρου

Αγαπητή Φοιτήτρια, Αγαπητέ Φοιτητή,

Καλωσόρισες στο Τμήμα Επιστήμης των Υλικών, Τμήμα Αριστείας του Πανεπιστημίου Πατρών, «μεταξύ των κορυφαίων Τμημάτων του Πανεπιστημίου», σύμφωνα με τα συμπεράσματα της Εξωτερικής Αξιολόγησης, που διενεργήθηκε τον Σεπτέμβριο 2013 από την Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ) (www.hqaa.gr).
Η Επιστήμη των Υλικών είναι διεπιστημονική περιοχή στην οποία συναντώνται όλοι οι τομείς των βασικών θετικών επιστημών.

Αυτοί είναι κατά κύριο λόγο της Χημείας και της Φυσικής, ειδικότερες και διαρκώς διευρυνόμενες περιοχές της Βιολογίας και της Γεωλογίας ενώ τα Μαθηματικά αποτελούν το εργαλείο ποσοτικής έκφρασης των φυσικών και χημικών νόμων που διέπουν την συμπεριφορά της ύλης.
Κύριος στόχος του Τμήματος όσον αφορά την εκπαίδευση είναι η οργάνωση και εκτέλεση του Προπτυχιακού και Μεταπτυχιακού εκπαιδευτικού προγράμματος με προδιαγραφές υψηλής ποιότητας έτσι ώστε να προσφέρει στους απόφοιτους σημαντικές και αυξανόμενες δυνατότητες απασχόλησης σε επιχειρήσεις, βιομηχανία, δημόσιους οργανισμούς, στις διάφορες βαθμίδες της εκπαίδευσης και στα ερευνητικά ιδρύματα.
Όσον αφορά την Έρευνα ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στους ερευνητικούς τομείς:
α) των μοριακών υλικών,
β) των βιο-υλικών
γ) των μικροφασικών και νανοφασικών υλικών,
Η σύνδεση της Έρευνας με το Προπτυχιακό και Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών είναι πολύ σημαντική για όλους εμάς στο Τμήμα και παρέχει στους φοιτητές μας, κατά τα διεθνή πρότυπα, όλες τις απαραίτητες επιστημονικές γνώσεις που οδηγούν στον σχεδιασμό και την ανάπτυξη υλικών με επιθυμητές ιδιότητες τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πειραματικό επίπεδο.
Αξίζει επίσης να αναφέρω ότι με βάση το Προεδρικό Διάταγμα (ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 45, ΦΕΚ 58/28-4-2009) οι πτυχιούχοι του Τμήματος Επιστήμης των Υλικών της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών μπορούν να απασχολούνται είτε ως ελεύθεροι επαγγελματίες είτε ως μισθωτοί σε διάφορους τομείς της έρευνας και της εκπαίδευσης.

Πολλές ευχές για καλή επιτυχία στις σπουδές σας!!

Πάτρα, Σεπτέμβριος 2018

Σωτήριος Μπασκούτας
Πρόεδρος του Τμήματος Επιστήμης των Υλικών