Προπτυχιακές Σπουδές

O Οδηγός Σπουδών 2016-2017, απευθύνεται κύρια στις φοιτήτριες και τους φοιτητές του Τμήματος με σκοπό να τους κατατοπίσει στις εκπαιδευτικές λειτουργίες και τις συναφείς υπηρεσίες που προσφέρει το Τμήμα και το Πανεπιστήμιο γενικότερα.

Στις σελίδες του αποτυπώνεται το πλήρες πρόγραμμα σπουδών και για τα τέσσερα έτη του προπτυχιακού κύκλου καθώς και το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Επιστήμη των Υλικών.

Με την κωδικοποιημένη δομή του προγράμματος και το περιεχόμενο των μαθημάτων δίνεται μια εικόνα της εκπαιδευτικής φυσιογνωμίας του Τμήματος. Τα βασικά στοιχεία που συνθέτουν αυτή τη φυσιογνωμία είναι:

  • η ευρύτητα κάλυψης του γνωστικού αντικειμένου
  • η εκπαίδευση στις τελευταίες επιστημονικές και τεχνολογικές εξελίξεις
  • η εμβάθυνση σε θεμελιακές γνώσεις.

Αν και είναι γενικά προφανής η σημασία των τριών αυτών στοιχείων για την εκπαίδευση του νέου επιστήμονα, ίσως χρειάζεται να τονιστεί ιδιαίτερα η σημασία του τρίτου στοιχείου: Κατ’ αρχήν, σ’ αυτό εδράζονται τα άλλα δύο. Επιπλέον, η ταχύτητα των εξελίξεων στις φυσικές επιστήμες και την τεχνολογία μειώνει όλο και περισσότερο τον «χρόνο παραγωγικής ζωής» των διάφορων ειδικεύσεων. Έτσι, η έμφαση στις θεμελιακές γνώσεις είναι σήμερα η κυρίαρχη τάση διεθνώς για την επίτευξη παραγωγικής διάρκειας στη σταδιοδρομία των νέων πτυχιούχων. Μ’ αυτή την έννοια, οι επιμέρους ειδικεύσεις περιέχονται στο πρόγραμμα σπουδών κατά κύριο λόγο ως πεδία εφαρμογής και ελέγχου των θεμελιακών γνώσεων της επιστήμης των υλικών και όχι ως αυτοσκοπός.

Η επιστήμη των υλικών αποκτά συνεχώς μεγαλύτερη σημασία για τη ζωή, τόσο στην βιολογική-ιατρική διάστασή της όσο και στην οικονομική-κοινωνική. Το Τμήμα Επιστήμης των Υλικών αναπτύσσεται με την προσδοκία της πρωτοποριακής συμβολής στην παραγωγή και μετάδοση της γνώσης σε αυτό το ραγδαία εξελισσόμενο επιστημονικό πεδίο. Υπό αυτές τις συνθήκες, ο σχεδιασμός και η πραγματοποίηση της προπτυχιακής εκπαίδευσης στο Τμήμα είναι, για εκπαιδευτές και εκπαιδευόμενους, διεργασίες διαρκούς αναζήτησης, ανανέωσης και υψηλών στόχων.

Το πρόγραμμα σπουδών που περιγράφεται στον παρόντα Οδηγό Σπουδών είναι προϊόν συνεργασίας των διδασκόντων του Τμήματος στους οποίους εκφράζω θερμές ευχαριστίες και από τούτη τη σελίδα. Ιδιαίτερες ευχαριστίες οφείλονται στους συνάδελφους της Επιτροπής Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος, κ.κ. Ι. Γαλανάκη, Ι. Κούτσελα, Ν. Μπουρόπουλο και Ε. Πασπαλάκη καθώς και στην Δρα Σταυρούλα Διονυσοπούλου που είχε την επιμέλεια της έκδοσης του παρόντος Οδηγού Σπουδών.

Περισσότερες πληροφορίες για την φυσιογνωμία του Τμήματος, τις επιστημονικές δραστηριότητες των μελών του καθώς και επίκαιρες ανακοινώσεις για διάφορα θέματα φοιτητικού ενδιαφέροντος υπάρχουν στον ιστότοπο του Τμήματος http://www.matersci.upatras.gr.

 

Σωτήριος Μπασκούτας

Αν. Καθηγητής,
Πρόεδρος του Τμήματος Επιστήμης των Υλικών