Κανονισμός Σπουδών

Ο Κανονισμός Σπουδών αποτυπώνεται στον Οδηγό Σπουδών (pdf). Απευθύνεται κύρια στις φοιτήτριες και τους φοιτητές του Τμήματος με σκοπό να τους κατατοπίσει στις εκπαιδευτικές λειτουργίες και τις συναφείς υπηρεσίες που προσφέρει το Τμήμα και το Πανεπιστήμιο γενικότερα. Στις σελίδες του αποτυπώνεται το πλήρες πρόγραμμα σπουδών και για τα τέσσερα έτη του προπτυχιακού κύκλου, καθώς και το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Επιστήμη των Υλικών. Με την κωδικοποιημένη δομή του προγράμματος και το περιεχόμενο των μαθημάτων δίνεται μια εικόνα της εκπαιδευτικής φυσιογνωμίας του Τμήματος.