Μεταπτυχιακές Σπουδές

Στις μέρες μας όπου η έρευνα και η τεχνολογία παίζουν τόσο σημαντικό ρόλο στην καθημερινή μας ζωή, οι μεταπτυχιακές σπουδές στην Επιστήμη των Υλικών δίνουν τη δυνατότητα της συμμετοχής σας στη διαρκή αναζήτηση νέων υλικών, και στη βελτιστοποίηση και αξιοποίηση γνωστών υλικών σε τεχνολογίες αιχμής.

Αναφέρουμε ενδεικτικά μερικές περιπτώσεις όπου η έρευνα στην Επιστήμη των Υλικών είναι καθοριστική για την εμπορική αξιοποίηση συγκεκριμένων υλικών:

Η έρευνα στην Επιστήμη των Υλικών γίνεται στο μεταίχμιο μεταξύ των διαφορετικών τομέων των βασικών Θετικών Επιστημών (Βιολογία, Φυσική, Χημεία), κάτι που άλλωστε εκφράζεται και από τις ερευνητικές δραστηριότητες των μελών του Τμήματός μας. Αυτή η διεπιστημονικότητα μπορεί να οδηγήσει σε αλματώδεις προόδους στην Έρευνα και Τεχνολογία.

Οι αποκτώμενες γνώσεις κατά τη διάρκεια των μεταπτυχιακών Σπουδών σε θέματα όπως τα προαναφερόμενα καθώς και σε πολλούς άλλους τομείς της Επιστήμης των Υλικών, αποτελούν ισχυρά εφόδια για την εργασία σε ένα μεγάλο εύρος επιχειρήσεων και οργανισμών του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα σε κλάδους, όπως των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, τις τηλεπικοινωνίες, των ιατρικών συσκευών, κ.λ.π.