Αρμοδιότητες Διοικητικού και Εργαστηριακού Προσωπικού

Σκαπέρδα Μαρία Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Γραμματείας του Τμήματος

Κυρίτση Ευγενία Γραμματειακή υποστήριξη προπτυχιακής φοίτησης
Μηχανοργάνωση

Ξένου Λίζα Διοικητική υποστήριξη Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών
Γραμματειακή υποστήριξη διοικητικών υποθέσεων

Μπόμπολα Παναγιώτα Ηλεκτρονική υποστήριξη προπτυχιακής φοίτησης
Λειτουργία Βιβλιοθήκης του Τμήματος

Σκαναβή Γεωργία Γραμματειακή υποστήριξη προπτυχιακής φοίτησης

 

Καρούτσος Βαγγέλης

Διδακτικό Εργαστηριακό Έργο σε Θέματα Φυσικής και Επιστήμης των Υλικών
Τεχνική υποστήριξη ερευνητικών υποδομών
Υπεύθυνος λειτουργίας των υποδομών μικροσκοπίας
Υπεύθυνος Εργασιών ανάλυσης SEM, AFM

Κοσιώνης Σπυρίδων Διδακτικό Εργαστηριακό Έργο σε Θέματα Φυσικής και Επιστήμης των Υλικών

Ζωγάς Σταύρος Υπεύθυνος συντήρησης κτιριακών υποδομών και Η/Μ εγκαταστάσεων
Τεχνική υποστήριξη υπολογιστικής και ηλεκτρονικής υποδομής
Υποστήριξη μηχανοργάνωσης
Υποστηριξη διαδικασιών της Γραμματείας

Σέρπη Έλενα

Υπεύθυνη Διαχείρισης Υπολογιστικών Συστημάτων και Δικτύων

Ανάπτυξη και υποστήριξη ιστότοπου Τμήματος

Υποστήριξη μηχανοργάνωσης και εκτυπωτικού εξοπλισμού
Διδακτικό / Τεχνικό Εργαστηριακό Έργο σε θέματα Πληροφορικής
Εκδόσεις εκπαιδευτικών φυλλαδίων

Σταμούλης Βασίλης Τεχνική υποστήριξη εργαστηρίων Χημείας
Διδακτικό / Τεχνικό Εργαστηριακό Έργο σε θέματα Χημείας
Εκδόσεις εκπαιδευτικών φυλλαδίων