Αρμοδιότητες Διοικητικού και Εργαστηριακού Προσωπικού

Σκαπέρδα Μαρία Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Γραμματείας του Τμήματος

Κυρίτση Ευγενία Γραμματειακή υποστήριξη προπτυχιακής φοίτησης
Μηχανοργάνωση

Ξένου Λίζα Διοικητική υποστήριξη Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
Γραμματειακή υποστήριξη διοικητικών υποθέσεων

Μπόμπολα Παναγιώτα Ηλεκτρονική υποστήριξη προπτυχιακής φοίτησης
Λειτουργία Βιβλιοθήκης του Τμήματος

Σκαναβή Γεωργία Γραμματειακή υποστήριξη προπτυχιακής φοίτησης

 

Καρούτσος Βαγγέλης

Διδασκαλία στα εργαστήρια Φυσικής και Επιστήμης των Υλικών V
Τεχνική υποστήριξη ερευνητικών υποδομών
Υπεύθυνος λειτουργίας των υποδομών μικροσκοπίας
Υπεύθυνος Εργασιών ανάλυσης SEM, AFM

Ζωγάς Σταύρος Υπεύθυνος συντήρησης κτιριακών υποδομών και Η/Μ εγκαταστάσεων
Τεχνική υποστήριξη υπολογιστικής και ηλεκτρονικής υποδομής
Υποστήριξη μηχανοργάνωσης
Υποστηριξη διαδικασιών της Γραμματείας

Σέρπη Έλενα

Υπεύθυνη Διαχείρισης Υπολογιστικών Συστημάτων και Δικτύων

Ανάπτυξη και υποστήριξη ιστότοπου Τμήματος

Υποστήριξη μηχανοργάνωσης και εκτυπωτικού εξοπλισμού
Διδασκαλία στα εργαστήρια Πληροφορικής Ι και ΙΙ
Εκδόσεις εκπαιδευτικών φυλλαδίων