Την Πέμπτη 8 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 15:30 π.μ. στην αίθουσα Σεμιναρίων του Τμήματος, θα δοθεί διάλεξη στο πλαίσιο Erasmus+ teaching/staff mobility, από τον Δρ. Χάρη Σκόκο, Associate Prof., Department of Mathematics and Applied Mathematics, University of Cape Town, South Africa, με τίτλο: Heterogeneity and Chaos: Granular Chains and DNA models.

Την Τετάρτη 26/04/2017 στις 13:00 στην αίθουσα σεμιναρίων του Τμήματος, θα δοθεί ομιλία με τίτλο: «Γεφυρώνοντας το κενό ανάμεσα στην Έρευνα και την Αγορά των νανοεμπλουτισμένων πολυμερικών και σύνθετων υλικών για προηγμένες εφαρμογές – Το παράδειγμα της Adamant Composites» από την Δρ. Κατερίνα Κουραβέλου και  τον Δρ. Αθανάσιο Μπαλτόπουλο,  Adamant Composites Ltd.

Ακολουθεί περίληψη της ομιλίας.

Διαβάστε περισσότερα: Ομιλία με τίτλο: «Γεφυρώνοντας το κενό ανάμεσα στην Έρευνα και την Αγορά των νανοεμπλουτισμένων...

Την Πέμπτη 1 Ιουνίου 2017 και ώρα 11:00 π.μ. στην αίθουσα Σεμιναρίων του Τμήματος, θα δοθεί διάλεξη στο πλαίσιο Erasmus+ teaching/staff mobility, από την Δρ. Άλκηστις Καράμπελα, Senior Lecturer in Mechanical Engineering Design, School of Engineering, University of Portsmouth με τίτλο:

Fatigue and Oxidation Interaction for a Ni-based superalloy (Αλληλεπιδράσεις κόπωσης και οξείδωσης για υπερκράμα Νικελίου).

A computational study of oxygen diffusion and crack growth for a Ni-based superalloy under fatigue-oxidation conditions (Υπολογιστική μελέτη μοντέλου διάχυσης οξυγόνου και ρυθμού αύξησης ρωγμών κόπωσης ενός υπερ-κράματος Νικελίου υπό συνθήκες κόπωσης και οξείδωσης).

Διαβάστε περισσότερα: Διάλεξη με θέμα: “Fatigue and Oxidation Interaction for a Ni-based superalloy”

Την Παρασκευή 19/05/2017 στις 13:00 στην αίθουσα σεμιναρίων του Τμήματος, θα δοθεί ομιλία με τίτλο: «Υψηλή Τεχνολογία και Ελληνικές Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις» από τον κ Παναγιώτη Τσατσούλη, Managing Partner, ARTIA Nanoengineering & Consulting.