Λεβέντης Νικόλαος

Η ερευνητική δραστηριότητα του εστιάζεται:

σε οργανικά και πολυμερή υλικά, στην βασική και εφαρμοσμένη ηλεκτροχημεία και στην φυσική οργανική χημεία. Πιο συγκεκριμένα στην περιοχή των Αεροπηκτωμάτων (aerogels) έχει αναπτύξει μηχανικά ισχυρά αεροπηκτώματα με τη μέθοδο χημικής διασύνδεσης νανοσωματιδίων. Τα υλικά αυτά αποτελούν μία νέα κατηγορία μηχανικά ισχυρών νανοδομημένων υλικών χαμηλής πυκνότητας. Στην περιοχή της Θεμελιώδους Ηλεκτροχημείας έχει μελετήσει την επίδραση του μαγνητικού πεδίου στην βολταμετρία και έχει αναδείξει την επίδραση των παραμαγνητικών δυνάμεων στην ηλεκτροχημική σύνθεση αγώγιμων πολυμερών. Στην περιοχή της Φυσικής Οργανικής Χημείας έχει σχεδιάσει και παρασκευάσει δυαδικά συστήματα συμπλόκων ρουθηνίου και έχει εισάγει τα ως άνω συστήματα σε αεροπηκτώματα πυριτίου για χρήση τους σαν αισθητήρες οξυγόνου. Επίσης έχει ερευνήσει την επίδραση της πολλαπλής υποκατάστασης σε viologens και κατιόντα του 4-benzoylpyridinium. Τέλος στην ίδια περιοχή έχει σχεδιάσει, παρασκευάσει και μελετήσει μοριακά καλώδια βασιζόμενα σε σύμπλοκα τού οσμίου. Τέλος στην περιοχή των Ηλεκτροχρωμικών Υλικών και Συστημάτων έχει σχεδιάσει πολλαπλά ηλεκτροχρωμικά συστήματα που βασίζονται αποκλειστικά σε πολυμερή υλικά.

Αντιπροσωπευτικές δημοσιεύσεις:

  • "Nano Engineering Strong Silica Aerogels," N. Leventis, C. Sotiriou-Leventis, G. Zhang and A.-M.M. Rawashdeh, NanoLetters 2, 957-960 (2002).
  • "Nd-Fe-B Permanent Magnet Electrodes: Theoretical Evaluation and Experimental Demonstration of the Paramagnetic Body Forces," N. Leventis and X. Gao, J. Am. Chem. Soc. 124, 1079-1088 (2002).
  • "Demonstration of the Elusive Concentration-Gradient Paramagnetic Force," N. Leventis and A. Dass, J. Am. Chem. Soc. 127, 4988-4989 (2005).
  • "Three Dimensional Core-Shell Superstructures: Mechanically Strong Aerogels," N. Leventis, Acc. Chem. Res. 40, 874-884 (2007).
  • "One-Pot Synthesis of Interpenetrating Inorganic/Organic Networks of CuO/Resorcinol-Formaldehyde Aerogels: Nanostructured Energetic Materials," N. Leventis, N. Chandrasekaran, A.G. Sadekar, C. Sotiriou-Leventis, and H. Lu, J. Am. Chem. Soc. 131, 4576-4577 (2009).

Στοιχεία Επικοινωνίας

(+30) 2610 969924

leventis (AT) upatras {DOT} gr