Υπολογιστικό Κέντρο

Τα Πληροφοριακά Συστήματα και η χρήση αυτών αποτελούν βασικό συστατικό της σύγχρονης εκπαιδευτικής διαδικασίας. Το Υπολογιστικό Κέντρο (Υ/Κ) του Τμήματος έχει βασικό του σκοπό να υποστηρίξει την προσπάθειά σας για την απόκτηση γνώσεων. Βρίσκεται στα κτίρια απέναντι από το κτίριο της Γραμματείας του Τμήματος (βλέπε χάρτη στα κτίρια του Τμήματος).

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή απορία, τεχνική υποστήριξη, αναφορά προβλημάτων κλπ μπορείτε να επικοινωνείτε με την υπεύθυνη του Κέντρου, κ. Σέρπη Έλενα μέσω της πλατφόρμας του MS Teams,

στις ώρες και ημέρες λειτουργίας του Υ/Κ, δηλαδή

Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη
από τις 10.00 έως τις 15.00
εκτός των αργιών