Θέματα Βιβλιογραφικών και Διπλωματικών Εργασιών

Θέματα Βιβλιογραφικών και Διπλωματικών Εργασιών

Εαρινού Εξαμήνου ακαδ. έτους 2022-2023

 

Α/Α Επιβλέπων 1 Επιβλέπων 2 B.E. ή/& Δ.Ε. Τίτλος θέματος
1 Αλεξανδρόπουλος Δημήτριος Ελένη Μακαρόνα, Ερευνήτρια Β', Ινστιτούτο Νανοεπιστήμης και Νανοτεχνολογίας Δ. Ε. Φασματοσκοπική ανάλυση εκχυλισμάτων βασιλικού με εμβαπτιζόμενες φωτονικές ψηφίδες πυριτίου.
2 Αλεξανδρόπουλος Δημήτριος Δημήτριος Κουζούδης, Αν Καθηγητής, Τμήμα Χημικών Μηχανικών. Δ. Ε. Χρήση ηλεκτρονικής λιθογραφίας για την κατασκευή ολογραφικών μασκών.
3 Αλεξανδρόπουλος Δημήτριος Καρούτσος Ευάγγελος Β.Ε & Δ. Ε. Ανάπτυξη συγκολλητών συνδέσμων υάλου-μετάλλου και υάλου-υάλου με τεχνικές laser
4 Αλεξανδρόπουλος Δημήτριος   Β.Ε & Δ. Ε. Τεχνικές προσδιορισμού ολογραφικής μάσκας για την απεικόνιση νευρώνων με εφαρμογές στην οπτογενετική.
5 Αλεξανδρόπουλος Δημήτριος   Δ. Ε. Εφαρμογές της θερμικής απεικόνισης στην Ιατρική.
6 Αλεξανδρόπουλος Δημήτριος   Β.Ε & Δ. Ε. Physical Unclonable Functions: σχεδίαση, κατασκευή και χαρακτηρισμός.
7 Αυγουρόπουλος Γεώργιος Τόμπρος Στέλιος B.E. Φυσικοχημικές ιδιότητες ορυκτού σπεκουραρίτη (Fe2O3) για καταλυτικές εφαρμογές
8

Αυγουρόπουλος Γεώργιος

Τόμπρος Στέλιος B.E. & Δ.Ε. Ορυκτά σουλφίδια του μολυβδαινίου και σιδήρου για εφαρμογές διάσπασης του νερού*
9

Αυγουρόπουλος Γεώργιος

Τόμπρος Στέλιος B.E. & Δ.Ε. Φυσικοχημικές ιδιότητες ορυκτού πυροφανίτη (ΜnΤiΟ3) για φωτοκαταλυτικές εφαρμογές*
10

Αυγουρόπουλος Γεώργιος

  B.E. & Δ.Ε. Βιοαπανθρακώματα από καλάμια ως ανοδικά ηλεκτρόδια μπαταριών ιόντων νατρίου*
11

Αυγουρόπουλος Γεώργιος

Γεωργακίλας Βασίλειος

B.E. & Δ.Ε. Υβριδικές νανοδομές γραφενίου για μπαταρίες ιόντων νατρίου*
12 Βανακάρας Αλέξανδρος   Δ.Ε. Σιδηροηλεκτρισμός στην υγρή κατάσταση: σχέση δομής ιδιοτήτων
13 Βανακάρας Αλέξανδρος   Δ.Ε. Μοριακή προσομοίωση νονοσωματιδίων διασυνδεδεμένων με μακρομοριακές πολυμερικές αλυσίδες
14 Βανακάρας Αλέξανδρος   Δ.Ε. Υγροκρυσταλλικά πολυμερή για βιο-μιμητικές εφαρμογές
15 Βανακάρας Αλέξανδρος   Δ.Ε. Υπολογιστική μελέτη διάδοσης πολωμένης ακτινοβολίας σε υγροκρυσταλλικά υλικά
16 Βανακάρας Αλέξανδρος   Δ.Ε. Εντροπία και μοριακή αυτοοργάνωση στη χαλαρή ύλη
17 Γαλανάκης Ιωσήφ   ΒΕ & ΔΕ Πολυστρωματικές Ετεροδομές κραμάτων Heusler
18 Γαλανάκης Ιωσήφ   ΒΕ & ΔΕ Ιδιότητες κραμάτων Heusler με σπάνιαιες γαίες
19 Γαλανάκης Ιωσήφ   BE Υλικά για κολοσσιαία μαγνητοαντίσταση
20 Γαλανάκης Ιωσήφ   BE Μαγνητισμός σε μόρια: επισκόπηση και προπτικές*
21 Γαλανάκης Ιωσήφ   BE Ανάπτυξη μαγνητικών υλικών με τη μέθοδο της επιταξίας μοριακής δέσμης: θεωρία και εφαρμογές
22 Γαλανάκης Ιωσήφ   BE Ανάπτυξη μαγνητικών υλικών με τη μέθοδο εναπόθεσης παλμικού λέιζερ: θεωρία και εφαρμογές
23 Γεωργακίλας Βασίλειος   ΔΕ Aλληλεπιδράσεις μεταξύ υδροφοβων μορίων και νανοδομών. Ο ρόλος τους στη μεταφορά φαρμάκων
24 Γεωργακίλας Βασίλειος   ΔΕ Το νερό ως μέσο διασποράς νανοσωματιδίων
25 Γεωργακίλας Βασίλειος   ΔΕ Ενίσχυση αερογέλης γραφενίου με άζωτο και βόριο
26 Γεωργακίλας Βασίλειος   ΔΕ Απομόνωση διδιάστατων φύλλων αιματίτη και μελέτη του ενεργειακού χάσματος
27 Γεωργακίλας Βασίλειος   ΔΕ Συμβολή του γραφενίου και παραγώγων σε διαδερμικές θεραπείες
28 Γεωργακίλας Βασίλειος   ΒΕ & ΔΕ Mελέτη της σταθερότητας σε διασπορά στο νερό δισδιάστατων νανοϋλικών παρουσία οργανικών μορίων*
29 Γεωργακίλας Βασίλειος ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ ΔΕ Χαρακτηρισμός της κατανομής μεγέθους και της υγροσκοπικότητας φαρμακευτικών υλικών για χρήση σε μορφή αεροζόλ *
30 Γεωργακίλας Βασίλειος   ΔΕ Σύνθεση και χημική τροποποίηση νανοσωματιδίων άνθρακα για βιολογικές εφαρμογές*
31 Γεωργακίλας Βασίλειος   Δ.Ε. Ενίσχυση της αγωγιμότητας διαφανών υμενίων γραφενίου.
32 Γεωργακίλας Βασίλειος Βαγενάς Δημήτριος (Τμήμα Χημ. Μηχανικών) Δ.Ε. Ανάπτυξη κενοτόμων ηλεκτροδίων για την απονιτροποίηση πόσιμου νερού*
33 Γεωργακίλας Βασίλειος   B.E. & Δ.Ε. Επιφανειακή τροποποίηση υλικών με πολυντοπαμίνη. Επίδραση στις οπτοηλεκτρικές ιδιότητες.
34 Γεωργακίλας Βασίλειος   ΒΕ Νανοδομές Τελλούριου. Παρασκευές και χρήση.
35 Γεωργακίλας Βασίλειος   ΔΕ

Τα σύμπλοκα εγκλεισμού στην φαρμακευτική 

χημεία*  

36 Γεωργακίλας Βασίλειος Αυγουρόπουλος Γεώργιος ΒΕ Τα νανοϋλικά του άνθρακα ως ηλεκτρόδια σε μπαταρίες ιόντων αλκαλίων*      
37 Γεωργακίλας Βασίλειος   ΔΕ Συνδυασμός νανοδομών άνθρακα και φυσικών προϊόντων σε διαδερμικές θεραπείες*        
38 Γεωργακίλας Βασίλειος   ΔΕ Νανοσωματίδια άνθρακα - Σύνθεση - χημική τροποποίηση - χρήση στις βιοεφαρμογές*      
39 Γεωργακίλας Βασίλειος   ΔΕ Παράγωγα γραφενίων με αντιμικροβιακές και αντικαρκινικές ιδιότητες*    
40 Γεωργακίλας Βασίλειος Φούντζουλα Χριστίνα, Αν. Καθηγήτρια, Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών, Παν. Δυτ. Αττικής B.E. & Δ.Ε. Ανάπτυξη νανοϋλικών για την διάγνωση παθολογικών καταστάσεων*
41 Δήμος Κωνσταντίνος   B.E. & Δ.Ε. Μεταλλο-οργανικά πυριτικά νανοπορώδη υλικά*
42 Δήμος Κωνσταντίνος   B.E. Μέθοδοι αποθήκευσης υδρογόνου με χρήση σε αυτοκινούμενα
43 Δήμος Κωνσταντίνος   B.E. Εφαρμογές μεθοδολογιών προσδιορισμού κατανομής μεγέθους πόρων
44 Δήμος Κωνσταντίνος   B.E. Πορώδη υλικά άνθρακα σκληρού εκμαγείου
45 Δήμος Κωνσταντίνος   B.E. & Δ.Ε. Υβριδικές αερογέλες άνθρακα ή πυριτίου με προηγμένες ιδιότητες*
46 Δήμος Κωνσταντίνος   B.E. Τροποποίηση μεσοπορωδών υλικών με ενεργές ομάδες
47 Δήμος Κωνσταντίνος   B.E. & Δ.Ε. Σύνθεση ελαστικών αερογελών
48 Δήμος Κωνσταντίνος   B.E. & Δ.Ε. Σύνθεση και χαρακτηρισμός ενεργού άνθρακα από βιομάζα
49 Θανόπουλος Ιωάννης   B.E. & Δ.Ε. Υπολογιστική εργαλειοθήκη σε MATLAB για κβαντική δυναμική σε ανοικτά και κλειστά κβαντικά συστήματα
50 Θανόπουλος Ιωάννης   B.E. Υπολογιστικό εργαλείο σε MATLAB για προσομοιώσεις διάδοσης ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας μέσα από οπτικές ίνες*
51 Θανόπουλος Ιωάννης   Δ.Ε. Οπτική κάθαρση ρακεμίκου μείγματος με χρήση τμηματικού αδιαβατικού περάσματος*
52 Θανόπουλος Ιωάννης Πασπαλάκης Εμμανουήλ B.E. & Δ.Ε. Διαχωρισμός εναντιομερών σε ρακεμικό μείγμα παρουσία φωτονικών νανοδομών
53 Θανόπουλος Ιωάννης Πασπαλάκης Εμμανουήλ B.E. & Δ.Ε. Προσομειώσεις διάδοσης ακτινοβολίας σε συζευγμένους κυματοδηγούς με απώλειες και ενίσχυση
54 Θανόπουλος Ιωάννης Πασπαλάκης Ε., Στεφανάτος Δ. B.E. & Δ.Ε. Χωρικός διαχωρισμός εναντιομερών σε ρακεμικό μείγμα με χρήση μεθόδων αδιαβατικών συντομεύσεων
55 Θανόπουλος Ιωάννης Πασπαλάκης Ε., Στεφανάτος Δ. B.E. & Δ.Ε. Ελεγχόμενη δυναμική πληθυσμού σε συστήματα πολλαπλά εκφυλισμένων καταστάσεων   με χρήση μεθόδων κβαντικού ελέγχου
56 Καλόσακας Γεώργιος   Δ.Ε. Μοντελοποίηση απελευθέρωσης φαρμάκου
57 Καλόσακας Γεώργιος   Δ.Ε. Μεταφορά φορτίου στο DNA.
58 Καλόσακας Γεώργιος   Δ.Ε. Μελέτη θέσεων έναρξης της αντιγραφής σε βακτηριακό DNA.
59 Καλόσακας Γεώργιος Γ. Λευθεριώτης (Τμήμα Φυσικής) Δ.Ε. Μοντελοποίηση διάχυσης ιόντων σε ηλεκτροχρωμικά υμένια.
60 Καρούτσος Ευάγγελος Πουλόπουλος Παναγιώτης ΒΕ & ΔΕ Ανάπτυξη, Θερμικές κατεργασίες και μικροδομές κραμάτων αλουμινίου*
61 Καρούτσος Ευάγγελος   Δ.Ε. Ανάπτυξη, Θερμικές κατεργασίες και μικροδομές κραμάτων τιτανίου
62 Καρούτσος Ευάγγελος Γιανούρη Μαρία (ΕΔΙΠ, Τμ Φυσικής, ΕΚΠΑ) Δ.Ε. Σύνθεση και χαρακτηρισμός υπεραγωγών υψηλής θερμοκρασίας (YBCO)
63 Κούτσελας Ιωάννης   B.E. & Δ.Ε Μελέτη υάλων με μεθόδους κλασσικής μοριακής δυναμικής
64 Κούτσελας Ιωάννης   B.E. & Δ.Ε Σύνθεση νέων ημιαγωγών βασισμένων σε χαλκογενίδια*
65 Κούτσελας Ιωάννης   B.E. & Δ.Ε Σύνθεση νέων υβριδικών ημιαγωγών
66 Κούτσελας Ιωάννης   B.E. & Δ.Ε Μοντελοποίηση διόδων εκπομπής φωτός βασισμένων σε νανοϋλικά
67 Κούτσελας Ιωάννης Τοπογλίδης Ε. B.E. & Δ.Ε Μοριακά τροποποιημένα ηλεκτρόδια ποτενσιομετρίας με νανοσωματίδια για ανάπτυξη ηλεκτροχημικών αισθητήρων
68 Κούτσελας Ιωάννης Τοπογλίδης Ε. B.E. & Δ.Ε Τροποποιημένα ηλεκτρόδια ποτενσιομετρίας με μεταλλικά οξείδια για ανάπτυξη οπτικών και ηλεκτροχημικών αισθητήρων
69 Κούτσελας Ιωάννης Τοπογλίδης Ε. B.E. & Δ.Ε Τροποποιημένα ηλεκτρόδια ποτενσιομετρίας με περοβσκίτες για ανάπτυξη οπτικών και ηλεκτροχημικών αισθητήρων
70 Μπασκούτας Σωτήριος   B.E. & Δ.Ε Μελέτη Ηλεκτρονιακών και Οπτικών Ιδιοτήτων Κβαντικών Τελειών ZnO-MgO Πυρήνα – Κελύφους
71 Μπασκούτας Σωτήριος   B.E. & Δ.Ε Μελέτη εξιτονίων και δι-εξιτονίων Κβαντικών Τελειών InP με εφαρμογές στην οπτο-ηλεκτρονική
72 Μπασκούτας Σωτήριος   B.E. & Δ.Ε Μεταφορά ενέργειας μεταξύ κβαντικών τελειών με εφαρμογή στους αισθητήρες
73 Μπασκούτας Σωτήριος   B.E. & Δ.Ε Μελέτη εξιτονίων και δι-εξιτονίων Κβαντικών Τελειών ZnO με εφαρμογές στην οπτο-ηλεκτρονική
74 Μπουρόπουλος Νικόλαος   Δ.Ε. Ανάπτυξη, χαρακτηρισμός και ιδιότητες βιοσυμβατών ικριωμάτων μέσω της τεχνικής της τρισδιάστατης εκτύπωσης
75 Πασπαλάκης Εμμανουήλ

Κοσιώνης

Σπυρίδων

B.E. & Δ.Ε Οπτικές ιδιότητες ασύμμετρων μορίων κβαντικών τελειών: δυνατότητα ύπαρξης κέρδους χωρίς αναστροφή πληθυσμού.
76 Πασπαλάκης Εμμανουήλ   B.E. & Δ.Ε Ελεγχόμενη απορρόφηση και διασπορά σε κβαντικά συστήματα τύπου διπλού V συζευγμένα με πλασμονικές νανοδομές: η περίπτωση του ισχυρού πεδίου σύζευξης.
77 Πασπαλάκης Εμμανουήλ Θανόπουλος Ιωάννης B.E. & Δ.Ε Επαγόμενη διαφάνεια σε μόρια ισχυρά συζευγμένα με πλασμονικές νανοδομές: μια γενική αναλυτική προσέγγιση.
78 Πασπαλάκης Εμμανουήλ Θανόπουλος Ιωάννης B.E. & Δ.Ε Οπτική διαφάνεια σε μοριακά συστήματα ισχυρά συζευγμένα με δισδιάστατους ημιαγωγούς.
79 Πασπαλάκης Εμμανουήλ Κοσιώνης Σπυρίδων B.E. & Δ.Ε Γραμμική οπτική απόκριση σε συζευγμένο σύστημα ημιαγώγιμης κβαντικής τελείας και μεταλλικής νανοράβδου.
80 Πασπαλάκης Εμμανουήλ Κοσιώνης Σπυρίδων B.E. & Δ.Ε Μη-γραμμικότητα Kerr σε συζευγμένο σύστημα ημιαγώγιμης κβαντικής τελείας και μεταλλικού νανοκελύφους.
81 Πασπαλάκης Εμμανουήλ Κοσιώνης Σπυρίδων B.E. & Δ.Ε Μίξη τεσσάρων κυμάτων σε συζευγμένο σύστημα ημιαγώγιμης κβαντικής τελείας και μεταλλικού νανοκελύφους.
82 Πασπαλάκης Εμμανουήλ Στεφανάτος Διονύσιος, Θανόπουλος Ιωάννης B.E. & Δ.Ε Μεταφορά ηλεκτρονίου σε διπλή κβαντική τελεία με χρήση μεθόδων αδιαβατικών συντομεύσεων.
83 Πασπαλάκης Εμ8μανουήλ Στεφανάτος Διονύσιος B.E. & Δ.Ε Αγωγή φωτός με υψηλή απόδοση σε διπλούς μη-γραμμικούς συζευγμένους κυματοδηγούς με χρήση μεθόδων αδιαβατικών συντομεύσεων.
84 Πασπαλάκης Εμμανουήλ Στεφανάτος Διονύσιος B.E. & Δ.Ε Μίξη τεσσάρων κυμάτων με εξαιρετικά υψηλή απόδοση σε διπλά ημιαγώγιμα κβαντικά πηγάδια.
85 Πασπαλάκης Εμμανουήλ Κοσιώνης Σπυρίδων B.E. Γραμμική οπτική απόκριση σε συζευγμένο σύστημα ημιαγώγιμης κβαντικής τελείας και μεταλλικής νανοσφαίρας.
86 Πασπαλάκης Εμμανουήλ Μπασκούτας Σωτήριος B.E. Φαινόμενα εξιτονίου σε μη-γραμμικά οπτικά φαινόμενα 2ης τάξης σε ημιαγώγιμες κβαντικές τελείες.
87 Πασπαλάκης Εμμανουήλ Μπασκούτας Σωτήριος B.E. Φαινόμενα εξιτονίου σε μη-γραμμικά οπτικά φαινόμενα 3ης τάξης σε ημιαγώγιμες κβαντικές τελείες.
88 Πασπαλάκης Εμμανουήλ Στεφανάτος Διονύσιος B.E. & Δ.Ε Φαινόμενα εξάρτησης της μάζας από τη θέση σε μη-γραμμικά οπτικά φαινόμενα 3ης τάξης σε ημιαγώγιμες νανοδομές.
89 Πουλόπουλος Παναγιώτης   Δ.Ε. Μεταλλικά κράματα βιομηχανικού ενδιαφέροντος: Ανάπτυξη και χαρακτηρισμός*
90 Πουλόπουλος Παναγιώτης   Δ.Ε. Ανάπτυξη και χαρακτηρισμός μαγνητικών λεπτών υμενίων*
91 Πουλόπουλος Παναγιώτης   Δ.Ε. Ανάπτυξη και χαρακτηρισμός μεταλλικών νανοδομημένων υμενίων*
92 Πουλόπουλος Παναγιώτης Γαρουφαλής Χήστος, Δ.Ε. Ανάπτυξη και χαρακτηρισμός λεπτών ημιαγώγιμων υμενίων*
93 Πουλόπουλος Παναγιώτης Καρούτσος Ευάγγελος Β.Ε. & Δ.Ε. Ανάπτυξη, χαρακτηρισμός και εφαρμογές λεπτών υμενίων Αλουμινίου*
94 Πουλόπουλος Παναγιώτης   Δ.Ε. Ανάπτυξη και χαρακτηρισμός στρωματικών μαγνητικών υμενίων*
95 Πουλόπουλος Παναγιώτης   Β.Ε. Θερμικές κατεργασίες χαλύβων, μικροδομές, εφαρμογές
96 Σιγάλας Μιχαήλ   B.E. & Δ.Ε Ψύξη Φωτοβολταϊκών πλαισίων με υλικά αλλαγής φάσης*
97 Σιγάλας Μιχαήλ   B.E. & Δ.Ε Υλικά για μπαταρίες*
98 Σιγάλας Μιχαήλ   B.E. & Δ.Ε Επίδραση ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην επιφάνεια φωτοβολταϊκών*
99 Σιγάλας Μιχαήλ   B.E. & Δ.Ε Μελέτη διαφορετικού υποστρώματος καλλιέργειας σε θερμοκήπια με φωτοβολταϊκά*
100 Σιγάλας Μιχαήλ   B.E. & Δ.Ε Συγκριτική μελέτη καλλιέργειας σε δύο θερμοκήπια με φωτοβολταϊκά*
101 Σιγάλας Μιχαήλ   B.E. & Δ.Ε Νανοδομημένα Υλικά για τον έλεγχο της θερμικής αγωγιμότητας*
102 Σιγάλας Μιχαήλ   B.E. & Δ.Ε Αποθήκευση Υδρογόνου σε νανοσωματίδια Μαγνησίου με προσμείξεις
103 Σιγάλας Μιχαήλ   B.E. & Δ.Ε Οπτικές ιδιότητες κβαντικών τελειών
104 Σιγάλας Μιχαήλ Γαρουφαλής Χρήστος B.E. & Δ.Ε Νανοϋλικά για φυτοφάρμακα
105 Στεφανάτος Διονύσιος   B.E. & Δ.Ε. Κβαντικός έλεγχος του σπιν της ατέλειας Nitrogen-Vacancy στο διαμάντι με εφαρμογή στην κβαντική μετρολογία
106 Στεφανάτος Διονύσιος   B.E. & Δ.Ε. Γρήγορη δημιουργία κβαντικής σύμπλεξης στο οπτομηχανικό σύστημα με εφαρμογή στην κβαντική μετρολογία
107 Στεφανάτος Διονύσιος   B.E. & Δ.Ε. Γρήγορη και εύρωστη μεταφορά πληθυσμού σε υπεραγώγιμο σύστημα τριών καταστάσεων με χρήση αδιαβατικών συντομεύσεων
108 Στεφανάτος Διονύσιος   B.E. & Δ.Ε. Θεωρία και υπολογιστικός βέλτιστος έλεγχος του κβαντικού απεντοπισμού αιωρούμενου νανοσωματιδίου, με εφαρμογή στην ανίχνευση ασθενών δυνάμεων
109 Στεφανάτος Διονύσιος   B.E. & Δ.Ε. Σύνθεση λευκού φωτός laser με χρήση μεθόδων κβαντικού ελέγχου
110 Στεφανάτος Διονύσιος

Θανόπουλος Ι.,

Πασπαλάκης Ε.

B.E. & Δ.Ε. Γρήγορος διαχωρισμός εναντιομερών με χρήση βέλτιστου ελέγχου
111 Στεφανάτος Διονύσιος Πασπαλάκης Ε. B.E. & Δ.Ε. Εύρωστος ευρυζωνικός THz συζεύκτης επιφανειακών πλασμονίων-πολαριτονίων με τη χρήση αδιαβατικών συντομεύσεων
112 Στεφανάτος Διονύσιος Πασπαλάκης Ε. B.E. & Δ.Ε. Έλεγχος επιφανειακών πλασμονίων-πολαριτονίων σε συζευγμένα φύλλα γραφενίου με τη χρήση αδιαβατικών συντομεύσεων
113 Στεφανάτος Διονύσιος Πασπαλάκης Ε. B.E. & Δ.Ε. Γρήγορη και αποδοτική ασύρματη μεταφορά ενέργειας με τη χρήση αδιαβατικών συντομεύσεων
114

Τόμπρος

Στυλιανός

Τριανταφυλλίδης Σταύρος (Τμ. Μεταλλειολόγων, Αθήνα) B.E. Ορυκτολογική και ορυκτοχημική μελέτη δειγμάτων πυρήνων γεωτρήσεων μεταλλοφορίαςAu, Στρογγυλό, Κύπρος
115

Τόμπρος

Στυλιανός

Αυγουρόπουλος Γ. Β.Ε. Φυσικοχημικές ιδιότητες ορυκτού αιματίτη (Fe2O3) απο το κοίτασμα του Αγίου Δημητρίου, Σύρος για καταλυτικές εφαρμογές
116 Τοπογλίδης Εμμανουήλ   Β.Ε. & Δ.Ε. Βολταμετρικός αισθητήρας για την ανίχνευση  του NADH (δινουκλεοτίδιο αδενίνης νικοτιναμιδίου)
117 Τοπογλίδης Εμμανουήλ   Β.Ε. & Δ.Ε. Ανάπτυξη ηλεκτροχημικών αισθητήρων για την ανίχνευση επικίνδυνων ουσιών σε καλλυντικά προϊόντα
118 Τοπογλίδης Εμμανουήλ   Β.Ε. & Δ.Ε. Παρασκευή και χαρακτηρισμός ηλεκτροδίων για την ανάπτυξη ηλεκτροχημικών βιοαισθητήρων*
119 Τοπογλίδης Εμμανουήλ   Β.Ε. & Δ.Ε. Τροποποιημένα ηλεκτρόδια για την ποσοτική ανίχνευση ακετυλοσαλικυλικού οξέος (aspirin) σε φαρμακευτικά προϊόντα
120 Τοπογλίδης Εμμανουήλ   Β.Ε. & Δ.Ε. Παρασκευή υμενίων πάνω σε μεταλλικές επιφάνειες για τον έλεγχο σχηματισμού βιουμενίων από παθογόνους μικροοργανισμούς*
121 Τοπογλίδης Εμμανουήλ   Β.Ε. & Δ.Ε. Ανίχνευση φαρμακευτικών ουσιών (Σαρτάνες) με ηλεκτροχημικές τεχνικές*
122 Τοπογλίδης Εμμανουήλ   Β.Ε. & Δ.Ε. Ακινητοποίηση πρωτεϊνών σε ηλεκτρόδια από υλικά άνθρακα*
123 Ψαρράς Γεώργιος Δρ. Πατσίδης Α. Δ.Ε. Μελέτη της θερμο-μηχανικής απόκρισης σύνθετων υβριδικών συστημάτων Fe3O4/νανοσωλήνων άνθρακα/εποξειδικής ρητίνης*
124 Ψαρράς Γεώργιος Δρ. Πατσίδης Α. Δ.Ε. Μελέτη της στατικής και δυναμικής μηχανικής συμπεριφοράς νανοσύνθετων υλικών εποξειδικής ρητίνης/συστάδων γραφενίου (graphite nanoplatelets) άνθρακα*
125 Ψαρράς Γεώργιος   Δ.Ε. Μελέτη της στατικής και δυναμικής μηχανικής συμπεριφοράς νανοσύνθετων υλικών εποξειδικής ρητίνης/νανοσωματιδίων χαλκού*
126 Ψαρράς Γεώργιος   Δ.Ε. Σύνθετα νανοδιηλεκτρικά σωματιδίων CuΟ/εποξειδικής ρητίνης ως συμπαγείς διατάξεις αποθήκευσης ενέργειας*
127 Ψαρράς Γεώργιος   Δ.Ε. Μελέτη της μαγνητικής συμπεριφοράς του σύνθετου υβριδικού συστήματος νανοσωματιδίων ZnFe2O4/BaTiO3/εποξειδικής ρητίνης.*
128 Ψαρράς Γεώργιος Δρ. Πατσίδης Α. Δ.Ε. Διηλεκτρική απόκριση σύνθετων υλικών πολυμερικής μήτρας/σωματιδίων περλίτη*
129 Ψαρράς Γεώργιος Δρ. Μανίκα Γ. Δ.Ε. Νανοσύνθετα υλικά εποξειδικής ρητίνης/συστάδων γραφενίου (graphite nanoplatelets) άνθρακα ως συμπαγείς διατάξεις αποθήκευσης ενέργειας*
130 Ψαρράς Γεώργιος   Δ.Ε. Μελέτη της μαγνητικής συμπεριφοράς του σύνθετου υβριδικού συστήματος νανοσωματιδίων SrFe12O19/BaTiO3/εποξειδικής ρητίνης*
131 Ψαρράς Γεώργιος Βεκίνης Γ., Ερευνητής Α΄ (ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» Δ.Ε. Σύνθετα υλικά με βάση το πολυγαλακτικό οξύ (PLA) με θερμομονωτικές ιδιότητες*
132 Ψαρράς Γεώργιος   Δ.Ε. Μελέτη της διηλεκτρικής απόκρισης σύνθετων υλικών εποξειδικής ρητίνης/σωματιδίων τιτανικού βαρίου*
133 Ψαρράς Γεώργιος   Δ.Ε. Μελέτη της διηλεκτρικής απόκρισης νανοσύνθετων υλικών εποξειδικής ρητίνης/νανοσωματιδίων καρβιδίου του βολφραμίου*
134 Ψαρράς Γεώργιος   Β.Ε. Σύνθετα υλικά κεραμικής μήτρας: Ανάπτυξη, ιδιότητες και εφαρμογές
135 Ψαρράς Γεώργιος   Δ.Ε. Μελέτη της στατικής και δυναμικής μηχανικής συμπεριφοράς νανοσύνθετων υλικών εποξειδικής ρητίνης/νανοσωματιδίων καρβιδίου του βολφραμίου*
136 Ψαρράς Γεώργιος Δρ. Πατσίδης Α. Δ.Ε. Μελέτη της στατικής και δυναμικής μηχανικής συμπεριφοράς σύνθετων υλικών εποξειδικής ρητίνης/σωματιδίων τιτανικού βαρίου*
137 Ψαρράς Γεώργιος Δρ. Μανίκα Γ. Δ.Ε. Σύνθετα νανοδιηλεκτρικά σωματιδίων Cu/εποξειδικής ρητίνης ως συμπαγείς διατάξεις αποθήκευσης ενέργειας*

 

Με * σημειώνονται οι τίτλοι των ΒΕ και ΔΕ που έχουν ήδη ξεκινήσει και συνεχίζουν