Θέματα Βιβλιογραφικών και Διπλωματικών Εργασιών

Προτεινόμενα Θέματα Βιβλιογραφικών και Διπλωματικών Εργασιών

Εαρινού Εξαμήνου ακαδ. έτους 2021-2022

  Επιβλέπων 1 Επιβλέπων 2 B.E. ή/& Δ.Ε. Τίτλος θέματος
1 Αλεξανδρόπουλος Δημήτριος Δημοσθένης Κίζης, Ερευνητής Β', Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο. Δ. Ε. Φασματοσκοπική μελέτη καλλιεργούμενων φυτικών ειδών σε συνθήκες βιοτικής και αβιοτικής καταπόνησης.
2 Αλεξανδρόπουλος Δημήτριος Ελένη Μακαρόνα, Ερευνήτρια Β',   Ινστιτούτο Νανοεπιστήμης και Νανοτεχνολογίας του ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος". Δ. Ε. Φασματοσκοπική ανάλυση εκχυλισμάτων βασιλικού με εμβαπτιζόμενες φωτονικές ψηφίδες πυριτίου.
3 Αλεξανδρόπουλος Δημήτριος Δημήτριος Κουζούδης, Αν Καθηγητής, Τμήμα Χημικών Μηχανικών. Δ. Ε. Χρήση ηλεκτρονικής λιθογραφίας για την κατασκευή ολογραφικών μασκών.
4 Αλεξανδρόπουλος Δημήτριος Καρούτσος Ευάγγελος Β.Ε & Δ. Ε. Ανάπτυξη συγκολλητών συνδέσμων υάλου-μετάλλου και υάλου-υάλου με τεχνικές laser.
5 Αλεξανδρόπουλος Δημήτριος   Δ. Ε. Κατασκευή και μελέτη της μηχανικής συμπεριφοράς συγκολλητών συνδέσμων μονού επιθέματος
με χρήση πολυμερικής κόλλας ενισχυμένης με νανοσωλήνες άνθρακα (CNT’s).
6 Αλεξανδρόπουλος Δημήτριος   Δ. Ε. Τεχνικές προσδιορισμού ολογραφικής μάσκας για την απεικόνιση νευρώνων με εφαρμογές στην οπτογενετική.
7 Αλεξανδρόπουλος Δημήτριος   Β.Ε & Δ. Ε. Εφαρμογές της θερμικής απεικόνισης στην Ιατρική.
8 Αλεξανδρόπουλος Δημήτριος   Δ. Ε. Physical Unclonable Functions Σε Βιομηχανικά Υλικά: Σχεδίαση, Κατασκευή Και Χαρακτηρισμός
9 Αλεξανδρόπουλος Δημήτριος   Δ. Ε. Physical Unclonable Functions: σχεδίαση, κατασκευή και χαρακτηρισμός.
10 Αλεξανδρόπουλος Δημήτριος   Δ. Ε. Μικροδόμηση μεταλλικών επιφανειώνν με laser για αντιβακτηριδιακές εφαρμογές.
11 Αυγουρόπουλος Γεώργιος   Δ.Ε. Φυσικοχημικές ιδιότητες ορυκτού βολλαστονίτη (CaSiO3) για καταλυτικές εφαρμογές.*
12 Αυγουρόπουλος Γεώργιος Γεωργακίλας Βασίλειος Δ.Ε. Υβριδικές νανοδομές γραφενίου για μπαταρίες ιόντων νατρίου.*
13 Αυγουρόπουλος Γεώργιος Μαρία Δαλέτου (Ερευνήτρια Β ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ) Δ.Ε. Ηλεκτροχημική μελέτη καταλυτών
σε κυψελίδες καυσίμου υδρογόνου*
14 Βανακάρας Αλέξανδρος   B.E. & Δ.Ε. Αυτοσυναρμολόγηση χειρόμορφων δομών από μη χειρόμορφες δομικές μονάδες στη νανοκλίμακα
15 Βανακάρας Αλέξανδρος   Δ.Ε. Έξυπνα και αποκρίσιμα ρευστά. Μοντελοποίηση και εφαρμογές*
16 Βανακάρας Αλέξανδρος   B.E. & Δ.Ε. Μετατροπές φάσεων και αυτοοργάνωση σε κολλοειδείς διασπορές
17 Βανακάρας Αλέξανδρος   B.E. & Δ.Ε. Μοριακές προσομοιώσεις πολυμερικών αλυσίδων
18 Βανακάρας Αλέξανδρος Βάϊνος Νικόλαος B.E. & Δ.Ε. Έξυπνα υλικά με ενσωμάτωση υγρών κρυστάλλων σε νανο και μικρο δομημένες επιφάνειες.  
19 Βανακάρας Αλέξανδρος   B.E. & Δ.Ε. Ανάπτυξη πειραματικής διάταξης για την μέτρηση ηλεκτροοπτικών ιδιοτήτων υγρών κρυστάλλων
20 Βανακάρας Αλέξανδρος   B.E. Βιολογικές εφαρμογές υγροκρυσταλλικών υλικών.
21 Γαλανάκης Ιωσήφ   ΔΕ Ηλεκτρονικές και μαγνητικές ιδιότητες κραμάτων Heusler που περιέχουν αποκλειστικά άτομα μετάλλων μετάβασης*
22 Γαλανάκης Ιωσήφ   ΒΕ+ΔΕ Πολυστρωματικές Ετεροδομές κραμάτων Heusler*
23 Γαλανάκης Ιωσήφ   ΒΕ+ΔΕ Ιδιότητες κραμάτων Heusler με σπάνιαιες γαίες
24 Γαλανάκης Ιωσήφ   BE Υλικά για κολοσσιαία μαγνητοαντίσταση
25 Γαλανάκης Ιωσήφ   BE Μαγνητισμός σε μόρια: επισκόπηση και προπτικές*
26 Γαλανάκης Ιωσήφ   BE Ανάπτυξη μαγνητικών υλικών με τη μέθοδο της επιταξίας μοριακής δέσμης: θεωρία και εφαρμογές
27 Γαλανάκης Ιωσήφ   BE Ανάπτυξη μαγνητικών υλικών με τη μέθοδο εναπόθεσης παλμικού λέιζερ: θεωρία και εφαρμογές
28 Γαλανάκης Ιωσήφ   BE Υλικά για κάθετη μαγνητική εγγραφή*
29 Γαρουφαλής Χρήστος   B.E. & Δ.Ε. Συστηματική αξιολόγηση
ημιεμπειρικών μεθόδων κβαντικής
χημείας για τη μελέτη ηλεκτρονικών
ιδιοτήτων συστημάτων ημιαγωγών.
30 Γαρουφαλής Χρήστος   B.E. & Δ.Ε.

Αναζήτηση βέλτιστων δομών σε

μόρια και στερεά, με τη μέθοδο του

σμήνουςσωματιδίων (particle swarm optimization).

31 Γαρουφαλής Χρήστος   B.E. & Δ.Ε.

Ηλεκτρονικές και οπτικές

ιδιότητες κβαντικών τελειών ημιαγωγών.

32 Γαρουφαλής Χρήστος   B.E. & Δ.Ε.

Μελέτη γεωμετρικών

διαμορφώσεων ατομικών συσσωματωμάτων,

με χρήση γενετικών αλγορίθμων.

33 Γαρουφαλής Χρήστος   B.E. & Δ.Ε.

Βελτιστοποίηση υβριδικών

συναρτησιακών για τη μελέτη οπτικών

ιδιοτήτων νανοσωματιδίων ημιαγωγών.

34 Γαρουφαλής Χρήστος   B.E. & Δ.Ε.

Παραμετροποίηση

συναρτησιακών με διορθώσεις μακράς

εμβέλειας για τη μελέτη οπτικών

ιδιοτήτων νανοσωματιδίων ημιαγωγών.

35 Γαρουφαλής Χρήστος   B.E. & Δ.Ε.

Δομικές και ηλεκτρονικές

ιδιότητες νανοδομών ημιαγωγών με

επιφανειακούς οργανικούς

υποκαταστάτες.

36 Γαρουφαλής Χρήστος   B.E. & Δ.Ε.

Θεωρητική μελέτη της

προσρόφησης μορίων σε επιφάνειες με

χρήση γενετικών αλγορίθμων.

37 Γεωργακίλας Βασίλειος   B.E. & Δ.Ε. Το γραφένιο και τα παραγωγά του ως φορέας μεταφοράς φαρμάκων.*
38 Γεωργακίλας Βασίλειος   B.E. & Δ.Ε. Τα σύμπλοκα εγκλεισμού στην φαρμακευτική χημεία.*
39 Γεωργακίλας Βασίλειος Αυγουρόπουλος B.E. & Δ.Ε. Τα νανοϋλικά του άνθρακα ως ηλεκτρόδια σε μπαταρίες ιόντων αλκαλίων.*
40 Γεωργακίλας Βασίλειος   B.E. & Δ.Ε. Φυσικά προϊόντα και θεραπείες επούλωσης δερματος*
41 Γεωργακίλας Βασίλειος   B.E. & Δ.Ε. Συνδυασμός νανοδομών άνθρακα και φυσικών προϊόντων σε διαδερμικές θεραπείες. *
42 Γεωργακίλας Βασίλειος   B.E. & Δ.Ε. Ενσωμάτωση της κουρκουμίνης σε νανοδομές για βιολογικές εφαρμογές *
43 Γεωργακίλας Βασίλειος   Δ.Ε. Ενσωμάτωση νανοσωματιδίων αργύρου σε υμένια παραγώγων γραφενίου για αντιμικροβιακές ιδιότητες. *
44 Γεωργακίλας Βασίλειος   Β.Ε. & Δ.Ε. Φθορίζοντα νανοσωματίδια άνθρακα και η χρήση τους στη βιοαπεικόνιση. *
45 Γεωργακίλας Βασίλειος   Δ.Ε. Νανοσωματίδια άνθρακα - Σύνθεση - χημική τροποποίηση - χρήση στις βιοεφαρμογές. *
46 Γεωργακίλας Βασίλειος   Δ.Ε. Παράγωγα γραφενίων με αντιμικροβιακές και αντικαρκινικές ιδιότητες. *
47 Γεωργακίλας Βασίλειος   Δ.Ε. Παράγωγα σπόγκων μελαμίνης .*
48 Γεωργακίλας Βασίλειος   Δ.Ε. Σύνθεση και χημική τροποποίηση νανοσωματιδίων άνθρακα για βιολογικές εφαρμογές.*
49 Γεωργακίλας Βασίλειος   Β.Ε. & Δ.Ε Χαρακτηρισμός της κατανομής μεγέθους και της υγροσκοπικότητας φαρμακευτικών υλικών για χρήση σε μορφή αεροζόλ. *
50 Γεωργακίλας Βασίλειος   Β.Ε. & Δ.Ε Mελέτη της σταθερότητας σε διασπορα στο νερό γραφενίου παρουσία οργανικών μορίων
51 Γεωργακίλας Βασίλειος   Β.Ε. & Δ.Ε Mελέτη της σταθερότητας σε διασπορα στο νερό δισδιάστατων νανοϋλικών παρουσία οργανικών μορίων
52 Δήμος Κωνσταντίνος   Δ.Ε. Σύνθεση και χαρακτηρισμός ενεργού άνθρακα με νανοσωματίδια μαγνησίου*
53 Δήμος Κωνσταντίνος   B.E. Μέθοδοι αποθήκευσης υδρογόνου με χρήση σε αυτοκινούμενα
54 Δήμος Κωνσταντίνος   B.E. Εφαρμογές μεθοδολογιών προσδιορισμού κατανομής μεγέθους πόρων
55 Δήμος Κωνσταντίνος   B.E. Μέθοδοι παρασκευής αερογελών
56 Δήμος Κωνσταντίνος   B.E. & Δ.Ε. Υβριδικές αερογέλες άνθρακα με οπτοηλεκτρονικές ιδιότητες
57 Δήμος Κωνσταντίνος   B.E. Τροποποίηση μεσοπορωδών υλικών με ενεργές ομάδες
58 Θανόπουλος Ιωάννης   B.E. & Δ.Ε.

Ελεγχόμενη δυναμική πληθυσμού σε μοριακά

συστήματα διπλής μεταφοράς πρωτονίου

59 Θανόπουλος Ιωάννης   B.E. & Δ.Ε.

Υπολογιστική εργαλειοθήκη για οπτικές λαβίδες:

Οπτικές δυνάμεις σε χειρόμορφα νανοσωματίδια

60 Θανόπουλος Ιωάννης Πασπαλάκης Ε., Στεφανάτος Δ. B.E. & Δ.Ε.

Χωρικός διαχωρισμός διμερών χειρόμορφων μορίων μέσω σχεδιασμού

Χαμιλτονιανής

61 Θανόπουλος Ιωάννης Πασπαλάκης Ε. B.E. & Δ.Ε. Οπτική κάθαρση ρακεμίκου μείγματος με χρήση τμηματικού αδιαβατικού περάσματος
62 Θανόπουλος Ιωάννης Στεφανάτος Δ., Πασπαλάκης Ε. B.E. & Δ.Ε.

Διαχωρισμός εναντιομερών σε ρακεμικό μείγμα με χρήση μεθόδων αδιαβατικών

συντομεύσεων

63 Θανόπουλος Ιωάννης Στεφανάτος Δ. B.E. & Δ.Ε.

Ελεγχόμενη δυναμική

πληθυσμού σε συστήματα εκφυλισμένων καταστάσεων με χρήση μεθόδων

αδιαβατικών συντομεύσεων

64 Καλόσακας Γεώργιος   Δ.Ε. Απελευθέρωση φαρμάκου ελεγχόμενη από αντιστρεπτές χημικές αντιδράσεις.*
65 Καλόσακας Γεώργιος   Δ.Ε. Μοντελοποίηση απελευθέρωσης φαρμάκου
66 Καλόσακας Γεώργιος   Δ.Ε. Μεταφορά φορτίου στο DNA.
67 Καλόσακας Γεώργιος   Δ.Ε. Μελέτη θέσεων έναρξης της αντιγραφής σε βακτηριακό DNA.
68 Καλόσακας Γεώργιος Γ. Λευθεριώτης (Τμήμα Φυσικής) Δ.Ε. Μοντελοποίηση διάχυσης ιόντων σε ηλεκτροχρωμικά υμένια.
69 Κούτσελας Ιωάννης Τοπογλίδης Ε. Δ.Ε.

Μοριακά τροποποιημένα ηλεκτρόδια 

ποτενσιομετρίας με μεταλλικά οξείδια ή 

και περοβσκίτες

70 Μπασκούτας Σωτήριος   B.E. & Δ.Ε Μελέτη Ηλεκτρονιακών και Οπτικών Ιδιοτήτων Κβαντικών Τελειών ZnO-MgO Πυρήνα – Κελύφους.
71 Μπασκούτας Σωτήριος   B.E. & Δ.Ε Εύρεση Ψευδοδυναμικών για Ημιαγώγιμες Τελείες ZnS με την Εμπειρική Μέθοδο Ψευδοδυναμικού.
72 Μπασκούτας Σωτήριος   B.E. & Δ.Ε Μελέτη Ηλεκτρονιακών και Οπτικών Ιδιοτήτων Κβαντικών Τελειών InP σε διάφορες μήτρες*.
73 Μπασκούτας Σωτήριος   B.E. & Δ.Ε Ημιαγώγιμες κβαντικές τελείες πυρήνα/κελύφους ZnO/ZnSe: Χαρακτηρισμός, ιδιότητες και εφαρμογές.
74 Μπασκούτας Σωτήριος   B.E. & Δ.Ε Μελέτη εξιτονίων και δι-εξιτονίων Κβαντικών Τελειών InP
75 Μπασκούτας Σωτήριος   B.E. & Δ.Ε Μελέτη εξιτονίων και δι-εξιτονίων Κβαντικών Τελειών ZnO
76 Μπουρόπουλος Νικόλαος   Β.Ε Τρισδιάστατη εκτύπωση μέσω της τεχνολογίας FFF (Fused Filament Fabrication): Χαρακτηρισμός υλικών και αντικειμένων εκτύπωσης
77 Μπουρόπουλος Νικόλαος   Δ.Ε Τρισδιάστατη εκτύπωση σύνθετων βιοσυμβατών ικριωμάτων.
78 Μπουρόπουλος Νικόλαος   Δ.E. Ανάπτυξη και χαρακτηρισμός βιοσυμβατών ικριωμάτων μέσω της τεχνικής της τρισδιάστατης εκτύπωσης.
79 Μπουρόπουλος Νικόλαος   Δ.Ε. Ανάπτυξη, χαρακτηρισμός και ιδιότητες βιοσυμβατών υλικών μέσω της τεχνικής της τρισδιάστατης εκτύπωσης.
80 Μπουρόπουλος Νικόλαος

Δ. Σκαρλάτος

(Τμήμα Φυσικής)

B.E Σύνθεση και χαρακτηρισμός κβαντικών τελειών ZnO
81 Πασπαλάκης Εμμανουήλ

 Κοσιώνης

Σπυρίδων

B.E. & Δ.Ε Οπτικές ιδιότητες ασύμμετρων μορίων κβαντικών τελειών: δυνατότητα ύπαρξης κέρδους χωρίς αναστροφή πληθυσμού.
82 Πασπαλάκης Εμμανουήλ   B.E. & Δ.Ε Ελεγχόμενη απορρόφηση και διασπορά σε κβαντικά συστήματα τύπου διπλού V συζευγμένα με πλασμονικές νανοδομές: η περίπτωση του ισχυρού πεδίου σύζευξης.
83 Πασπαλάκης Εμμανουήλ Μπασκούτας Σωτήριος Δ.E. Επίδραση ισχυρού ηλεκτρομαγνητικού πεδίου στη μη-γραμμική απορρόφηση σε ασύμμετρες ημιαγώγιμες κβαντικές τελείες*.
84 Πασπαλάκης Εμμανουήλ Θανόπουλος Ιωάννης B.E. & Δ.Ε Επαγόμενη διαφάνεια σε μόρια ισχυρά συζευγμένα με πλασμονικές νανοδομές: μια γενική αναλυτική προσέγγιση.
85 Πασπαλάκης Εμμανουήλ Θανόπουλος Ιωάννης B.E. & Δ.Ε Οπτική διαφάνεια σε μοριακά συστήματα ισχυρά συζευγμένα με δισδιάστατους ημιαγωγούς.
86 Πασπαλάκης Εμμανουήλ Θανόπουλος Ιωάννης Δ.Ε Μεταφορά ηλεκτρονίου σε διπλή κβαντική τελεία με χρήση τμηματικώς αδιαβατικού περάσματος.*
87 Πασπαλάκης Εμμανουήλ Κοσιώνης Σπυρίδων B.E. & Δ.Ε Γραμμική οπτική απόκριση σε συζευγμένο σύστημα ημιαγώγιμης κβαντικής τελείας και μεταλλικής νανοράβδου.
88 Πασπαλάκης Εμμανουήλ Κοσιώνης Σπυρίδων B.E. & Δ.Ε Γραμμική οπτική απόκριση σε συζευγμένο σύστημα ημιαγώγιμης κβαντικής τελείας και μεταλλικού νανοκελύφους.
89 Πασπαλάκης Εμμανουήλ Κοσιώνης Σπυρίδων B.E. & Δ.Ε Μη-γραμμικότητα Kerr σε συζευγμένο σύστημα ημιαγώγιμης κβαντικής τελείας και μεταλλικού νανοκελύφους.
90 Πασπαλάκης Εμμανουήλ Στεφανάτος Διονύσιος, Θανόπουλος Ιωάννης B.E. & Δ.Ε Μεταφορά ηλεκτρονίου σε διπλή κβαντική τελεία με χρήση μεθόδων αδιαβατικών συντομεύσεων.
91 Πασπαλάκης Εμμανουήλ Στεφανάτος Διονύσιος B.E. & Δ.Ε Αγωγή φωτός με υψηλή απόδοση σε διπλούς μη-γραμμικούς συζευγμένους κυματοδηγούς με χρήση μεθόδων αδιαβατικών συντομεύσεων.
92 Πασπαλάκης Εμμανουήλ Στεφανάτος Διονύσιος B.E. & Δ.Ε Μίξη τεσσάρων κυμάτων με εξαιρετικά υψηλή απόδοση σε διπλά ημιαγώγιμα κβαντικά πηγάδια.
93 Πασπαλάκης Εμμανουήλ Κοσιώνης Σπυρίδων B.E. & Δ.Ε Μη-γραμμικότητα Kerr σε δομή ημιαγώγιμων κβαντικών τελειών*
94 Πασπαλάκης Εμμανουήλ Κοσιώνης Σπυρίδων B.E. Γραμμική οπτική απόκριση σε συζευγμένο σύστημα ημιαγώγιμης κβαντικής τελείας και μεταλλικής νανοσφαίρας.
95 Πασπαλάκης Εμμανουήλ Μπασκούτας Σωτήριος B.E. Φαινόμενα εξιτονίου σε μη-γραμμικά οπτικά φαινόμενα 2ης τάξης σε ημιαγώγιμες κβαντικές τελείες.
96 Πασπαλάκης Εμμανουήλ Μπασκούτας Σωτήριος B.E. Φαινόμενα εξιτονίου σε μη-γραμμικά οπτικά φαινόμενα 3ης τάξης σε ημιαγώγιμες κβαντικές τελείες.
97 Πασπαλάκης Εμμανουήλ Στεφανάτος Διονύσιος B.E. & Δ.Ε Φαινόμενα εξάρτησης της μάζας από τη θέση σε μη-γραμμικά οπτικά φαινόμενα 3ης τάξης σε ημιαγώγιμες νανοδομές.
98 Πουλόπουλος Παναγιώτης   Δ.Ε. Μεταλλικά κράματα βιομηχανικού ενδιαφέροντος: Ανάπτυξη και χαρακτηρισμός.*
99 Πουλόπουλος Παναγιώτης   B.E. Θερμικές κατεργασίες κραμάτων αλουμινίου και εφαρμογές.*
100 Πουλόπουλος Παναγιώτης   Β.Ε.,Δ.Ε. Ανάπτυξη και Χαρακτηρισμός λεπτών πλασμονικών υμενίων
101 Πουλόπουλος Παναγιώτης   Β.Ε.,Δ.Ε. Ανάπτυξη και Χαρακτηρισμός λεπτών ημιαγώγιμων υμενίων*
102 Πουλόπουλος Παναγιώτης   Β.Ε. & Δ.Ε. Ανάπτυξη και χαρακτηρισμός λεπτών και πολυστρωματικών μαγνητικών υμενίων
103 Πουλόπουλος Παναγιώτης   Β.Ε. Ύαλοι, υαλοκεραμικά και εφαρμογές αυτών*
104 Σιγάλας Μιχαήλ   B.E. & Δ.Ε. Νανο-κυψέλες για αποθήκευση νανοϋλικών.
105 Σιγάλας Μιχαήλ   B.E. & Δ.Ε. Θερμιδικές ιδιότητες νανοϋλικών
106 Σιγάλας Μιχαήλ   B.E. & Δ.Ε. Οπτικές ιδιότητες νανοδομημένων μετάλλων.*
107 Σιγάλας Μιχαήλ   B.E. & Δ.Ε. Έγχρωμα φωτοβολταϊκά.*
108 Σιγάλας Μιχαήλ   B.E. & Δ.Ε. Φωνονικές επικοινωνίες.*
109 Σιγάλας Μιχαήλ   B.E. & Δ.Ε. Επίδραση Φωτοβολταϊκών σε θερμοκήπια.*
110 Σιγάλας Μιχαήλ   B.E. & Δ.Ε. Ψύξη Φωτοβολταϊκών πλαισίων με υλικά αλλαγής φάσης.*
111 Σιγάλας Μιχαήλ   B.E. & Δ.Ε. Οπτικές ιδιότητες μεταλλικών νανοσωματιδίων.*
112 Σιγάλας Μιχαήλ   B.E. & Δ.Ε. Υλικά για μπαταρίες.*
113 Σιγάλας Μιχαήλ   B.E. & Δ.Ε. Αποθήκευση Υδρογόνου σε νανοσωματίδια Αλουμινίου με προσμείξεις
114 Στεφανάτος Διονύσιος Πασπαλάκης Ε. B.E. & Δ.Ε. Εύρωστος ευρυζωνικός THz συζεύκτης επιφανειακών πλασμονίων-πολαριτονίων με τη χρήση αδιαβατικών συντομεύσεων
115 Στεφανάτος Διονύσιος Πασπαλάκης Ε. B.E. & Δ.Ε. Έλεγχος επιφανειακών πλασμονίων-πολαριτονίων σε συζευγμένα φύλλα γραφενίου με τη χρήση αδιαβατικών συντομεύσεων
116 Στεφανάτος Διονύσιος Πασπαλάκης Ε. B.E. & Δ.Ε.  Γρήγορη και αποδοτική ασύρματη μεταφορά ενέργειας με τη χρήση αδιαβατικών συντομεύσεων
117 Στεφανάτος Διονύσιος   B.E. & Δ.Ε. Κβαντικός έλεγχος του σπιν της ατέλειας Nitrogen-Vacancy στο διαμάντι με εφαρμογή στην κβαντική μετρολογία
118 Στεφανάτος Διονύσιος   B.E. & Δ.Ε. Γρήγορη και εύρωστη μεταφορά πληθυσμού σε υπεραγώγιμο σύστημα τριών καταστάσεων με χρήση αδιαβατικών συντομεύσεων
119 Στεφανάτος Διονύσιος   B.E. & Δ.Ε. Θεωρία και υπολογιστικός βέλτιστος έλεγχος του κβαντικού απεντοπισμού αιωρούμενου νανοσωματιδίου, με εφαρμογή στην ανίχνευση ασθενών δυνάμεων
120 Στεφανάτος Διονύσιος   B.E. Ημικλασσική θεωρία LASER
121 Στεφανάτος Διονύσιος Πασπαλάκης Ε. Β.Ε. Αγωγή φωτός σε διπλούς συζευγμένους κυματοδηγούς*
122 Τοπογλίδης Εμμανουήλ   B.E. & Δ.Ε. Τροποποίηση εκτυπωμένων ηλεκτροδίων για βιοαναλυτικές εφαρμογές.*
123 Τοπογλίδης Εμμανουήλ   B.E. & Δ.Ε. Χρήση βολταμμετρικών τεχνικών για την ανίχνευση και χαρακτηρισμό φαρμακευτικών ουσιών για την αρτηριακή πίεση.*
124 Τοπογλίδης Εμμανουήλ   Β.Ε. & Δ.Ε. Ανάπτυξη ηλεκτροχημικού αισθητήρα για τον ποσοτικό προσδιορισμό αντιεπιληπτικών φαρμάκων.*
125 Τοπογλίδης Εμμανουήλ   Β.Ε. & Δ.Ε. Ηλεκτρόδια πάστας γραφίτη για την ανίχνευση ντοπαμίνης.*
126 Τοπογλίδης Εμμανουήλ   Β.Ε. & Δ.Ε. Τροποποιημένα SPEs με αιμίνη για την ανίχνευση τριχλωροξικού οξέος.*
127 Τοπογλίδης Εμμανουήλ   B.E. & Δ.Ε. Ηλεκτρόδια αιμίνης για την ανίχνευση αλογονούχων ενώσεων στο νερό.*
128 Τοπογλίδης Εμμανουήλ   B.E. & Δ.Ε. Τροποποιημένα ηλεκτρόδια για την ανίχνευση χλωραμφενικόλης.*
129 Τοπογλίδης Εμμανουήλ   Β.Ε. & Δ.Ε. Ακινητοποίηση πρωτεϊνών και μελέτη της ηλεκτροχημικής συμπεριφοράς τους σε τροποποιημένα ηλεκτρόδια.*
130 Τοπογλίδης Εμμανουήλ   Β.Ε. & Δ.Ε. Βολταμετρικός αισθητήρας για την ανίχνευση επινεφρίνης.
131 Τοπογλίδης Εμμανουήλ   Β.Ε. & Δ.Ε. Βολταμετρικός αισθητήρας για την ταυτόχρονη ανίχνευση περισσότερων του ενός αναλυτών.
132 Τοπογλίδης Εμμανουήλ   Β.Ε. & Δ.Ε. Παρασκευή και χαρακτηρισμός ηλεκτροδίων για την ανάπτυξη ηλεκτροχημικών βιοαισθητήρων.
133 Ψαρράς Γεώργιος   Β.Ε. & Δ.Ε. Μελέτη της ηλεκτρικής απόκρισης σύνθετων υβριδικών συστημάτων Fe3O4/νανοσωλήων άνθρακα/εποξειδικής ρητίνης. *
134 Ψαρράς Γεώργιος Πατσίδης Α. Β.Ε. & Δ.Ε. Μελέτη της θερμο-μηχανικής απόκρισης σύνθετων υβριδικών συστημάτων Fe3O4/νανοσωλήνων άνθρακα/εποξειδικής ρητίνης. *
135 Ψαρράς Γεώργιος Πατσίδης Α. Β.Ε. & Δ.Ε. Μελέτη της στατικής και δυναμικής μηχανικής συμπεριφοράς νανοσύνθετων υλικών εποξειδικής ρητίνης/νανοσωματιδίων άνθρακα.
136 Ψαρράς Γεώργιος Πατσίδης Α. Β.Ε. & Δ.Ε. Μελέτη της στατικής και δυναμικής μηχανικής συμπεριφοράς νανοσύνθετων υλικών εποξειδικής ρητίνης/νανοσωλήνων πολλαπλού τοιχίου άνθρακα.
137 Ψαρράς Γεώργιος Πατσίδης Α. Β.Ε. & Δ.Ε. Μελέτη της στατικής και δυναμικής μηχανικής συμπεριφοράς νανοσύνθετων υλικών εποξειδικής ρητίνης/συστάδων γραφενίου (graphite nanoplatelets) άνθρακα.
138 Ψαρράς Γεώργιος   Β.Ε. & Δ.Ε. Μελέτη της στατικής και δυναμικής μηχανικής συμπεριφοράς νανοσύνθετων υλικών εποξειδικής ρητίνης/νανοσωματιδίων χαλκού.
139 Ψαρράς Γεώργιος   Β.Ε. & Δ.Ε. Σύνθετα υβριδικά νανοδιηλεκτρικά ZnO/C/εποξειδικής ρητίνης ως συμπαγείς διατάξεις αποθήκευσης ενέργειας.
140 Ψαρράς Γεώργιος   Β.Ε. & Δ.Ε. Σύνθετα νανοδιηλεκτρικά σωματιδίων CuΟ/εποξειδικής ρητίνης ως συμπαγείς διατάξεις αποθήκευσης ενέργειας.
141 Ψαρράς Γεώργιος   Β.Ε. & Δ.Ε. Διηλεκτρική συμπεριφορά και λειτουργικότητα πολυμερικών νανοσύνθετων ενισχυμένων με νανοσωματίδια BaFe12O19 (Barium Ferrite).
142 Ψαρράς Γεώργιος Μαθιουδάκης Γ. Β.Ε. Παραγωγή/Αποθήκευση Ενέργειας  Νανοσύνθετων IPMCs (ionic polymer metal composites) και οι εφαρμογές τους.*
143 Ψαρράς Γεώργιος   Β.Ε. & Δ.Ε. Μελέτη των ηλεκτρικών ιδιοτήτων βιοσύνθετων αμύλου/σωματιδίων latex/κυτταρίνης.*
144 Ψαρράς Γεώργιος   Β.Ε. Νανοσύνθετα πολυμερικής μήτρας με ενίσχυση μορφών άνθρακα: Ανάπτυξη, ιδιότητες και εφαρμογές.*
145 Ψαρράς Γεώργιος Μανίκα Γ. Β.Ε. & Δ.Ε. Σύνθετα νανοδιηλεκτρικά σωματιδίων Cu/εποξειδικής ρητίνης ως συμπαγείς διατάξεις αποθήκευσης ενέργειας.
146 Ψαρράς Γεώργιος   Β.Ε. & Δ.Ε. Μελέτη της μαγνητικής συμπεριφοράς του σύνθετου υβριδικού συστήματος νανοσωματιδίων ZnFe2O4/BaTiO3/εποξειδικής ρητίνης.*
147 Ψαρράς Γεώργιος   Β.Ε. & Δ.Ε. Μελέτη της μαγνητικής συμπεριφοράς του σύνθετου υβριδικού συστήματος νανοσωματιδίων SrFe12O19/BaTiO3/εποξειδικής ρητίνης.*
148 Ψαρράς Γεώργιος Πατσίδης Α. Β.Ε. & Δ.Ε. Διηλεκτρική απόκριση σύνθετων υλικών πολυμερικής μήτρας/σωματιδίων περλίτη.
149 Ψαρράς Γεώργιος   Β.Ε. & Δ.Ε. Μελέτη της στατικής και δυναμικής μηχανικής συμπεριφοράς σύνθετων υλικών πολυμερικής μήτρας/σωματιδίων περλίτη.
150 Ψαρράς Γεώργιος   Β.Ε. Σύνθετα υλικά πολυμερικής μήτρας, ανάπτυξη, ιδιότητες και εφαρμογές.*
151 Ψαρράς Γεώργιος   Β.Ε. & Δ.Ε. Νανοσύνθετα υλικά εποξειδικής ρητίνης/συστάδων γραφενίου (graphite nanoplatelets) άνθρακα ως συμπαγείς διατάξεις αποθήκευσης ενέργειας.