Βιβλιοθήκη

Στo Τμήμα έχει δημιουργηθεί βιβλιοθήκη, η οποία διαθέτει περίπου 400 βιβλία με θέματα που αφορούν κυρίως την Επιστήμη των Υλικών.

Η βιβλιοθήκη είναι προσβάσιμη στους φοιτητές και στο προσωπικό του Τμήματος και είναι δικτυακά συνδεδεμένη με την Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πατρών. Δηλαδή η κάρτα που εκδίδεται για χρήση στην κεντρική βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου ισχύει και για τη βιβλιοθήκη του Τμήματος.

 

Ώρες λειτουργίας

8:00 - 13:00

 

Κανόνες Δανεισμού

ΑΕΧΕ αντίτυπα ευρείας χρήσης ελληνόγλωσσα
ΑΣΧΕ αντίτυπα συνήθους χρήσης ελληνόγλωσσα
ΑΣΧΞ αντίτυπα συνήθους χρήσης ξενόγλωσσα
Δ1Ν αντίτυπα που δανείζονται για μία νύχτα
Δ αντίτυπα που ανήκουν σε δωρεά

Μπορεί κανείς να δανειστεί έως 3 συνολικά βιβλία (ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΜΕΛΟΣ ΔΕΠ) Η ΕΩΣ 2 συνολικά βιβλία (ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΦΟΙΤΗΤΗΣ) (στον αριθμό αυτό συμπεριλαμβάνονται και τα βιβλία που ο χρήστης έχει ήδη δανειστεί, και δεν έχει επιστρέψει).

Ο δανειζόμενος οφείλει να επιστρέψει το σχετικό υλικό, εμπρόθεσμα.

Επιτρέπονται ανανεώσεις δανεισμού, εφόσον δεν έχει παρέλθει το χρονικό όριο επιστροφής του εντύπου και δεν έχει γίνει κράτησή του.
(οι ανανεώσεις μπορούν να γίνονται στην ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ με την επίδειξη της κάρτας). Οι εκπρόθεσμες ανανεώσεις δεν επιτρέπονται.

Η κράτηση δανεισμένου υλικού έχει προτεραιότητα έναντι της ανανέωσης δανεισμού.

Σε περίπτωση καθυστέρησης επιστροφής ενός βιβλίου, ο εν λόγω χρήστης επιβαρύνεται με πρόστιμο 50 λεπτά ανά ημέρα καθυστέρησης και ανά βιβλίο.

Ο δανειζόμενος οφείλει να επιστρέψει το σχετικό υλικό, στην κατάσταση που το παρέλαβε.

Απαγορεύονται οι σημειώσεις, οι υπογραμμίσεις και γενικά κάθε αλλοίωση του εντύπου.

Σε περίπτωση είτε ολικής είτε μερικής απώλειας του εντύπου (σχισμένες ή λεκιασμένες σελίδες), ο δανειζόμενος υποχρεούται να το αντικαταστήσει. Εάν αυτό δεν είναι δυνατό, το Τμήμα θα αποφασίσει για το ύψος της χρηματικής αποζημίωσης.

Οι κανόνες δανεισμού και το ύψος των προστίμων καθορίζονται από το Τμήμα.

Λεξικά, εγκυκλοπαίδειες, εγχειρίδια, βιβλία αναφοράς δεν δανείζονται.

Σημείωση
Προκειμένου οι φοιτητές να πάρουν πτυχίο / δίπλωμα ή να διαγραφούν από το τμήμα τους, πρέπει να παραδώσουν στην βιβλιοθήκη την προσωπική τους κάρτα βιβλιοθήκης και να πάρουν βεβαίωση ότι δεν χρωστούν βιβλία ή πρόστιμα.
Σε αντίθετη περίπτωση, για να πάρουν την παραπάνω βεβαίωση, πρέπει να επιστρέψουν όσα βιβλία έχουν δανειστεί ή να τα αντικαταστήσουν (εάν τα έχουν χάσει) και να πληρώσουν τα πρόστιμα που χρωστούν.