Για την επικοινωνία σας με το Τμήμα

Σας υπενθυμίζουμε ότι λόγω προστασίας προσωπικών δεδομένων αλλά και θεμάτων ταυτοποίησης του φοιτητή, η επικοινωνία σας με τη Γραμματεία του Τμήματος, αλλά και οποιαδήποτε σύνδεση που απαιτείται λογαριασμός ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (π.χ. δηλώσεις μαθημάτων για τους παλιούς φοιτητές εκτός progress), θα πρέπει να γίνεται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ με τη χρήση του επίσημου e-mail που σας έχει δοθεί από το Πανεπιστήμιο Πατρών. Δεν θα λαμβάνεται υπόψιν οποιαδήποτε αλληλογραφία, ή δήλωση ή αποστολή αίτησης που δεν έχει γίνει μέσω του πανεπιστημιακού e-mail.