Πρόγραμμα χορήγησης βραβείων σε ομάδες φοιτητών που πρώτευσαν ή διακρίθηκαν σε διεθνείς διαγωνισμούς

Δείτε στον σύνδεσμο την ανακοίνωση του ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών αναφορικά με το πρόγραμμα