Μνημόνιο Συνεργασίας (MoU) με Department of General Physics and Quantum Nanostructures, Russian-Armenian University, Yerevan, Armenia

Μνημόνιο Συνεργασίας (MoU - Memorandum of Understanding) μεταξύ του Τμήματος Επιστήμης των Υλικών του Πανεπιστημίου Πατρών και Department of General Physics and Quantum Nanostructures, Russian-Armenian University, Yerevan, Armenia