Διάκριση μελών ΔΕΠ του Τμήματος

Σύμφωνα με την κατάταξη του Καθηγητή κ. Ιωαννίδη (https://med.stanford.edu/profiles/john-ioannidis) η οποία αφορά τους Επιστήμονες με Ελληνικά ονόματα που έχουν την μεγαλύτερη επιρροή στη Διεθνή Βιβλιογραφία, τρία μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Επιστήμης των Υλικών οι κ.κ. Ιωσήφ Γαλανάκης, Βασίλειος Γεωργακίλας και Μιχαήλ Σιγάλας βρίσκονται εντός του καταλόγου (ο κατάλογος παρατίθεται μαζί με τα κριτήρια που χρησιμοποιήθηκαν, όπως αυτά κοινοποιήθηκαν από τον κ. Ιωαννίδη).

Θα ήθελα να συγχαρώ τους συναδέλφους για την διάκριση αυτή και να ευχηθώ καλή συνέχεια στο επιστημονικό τους έργο.

Σωτήριος Μπασκούτας
Αναπληρωτής Καθηγητής
Πρόεδρος του Τμήματος Επιστήμης των Υλικών