Βραβείο νέου ερευνητή

YoungResearcherAward Angelopoulou2

Η μεταπτυχιακή φοιτήτρια (υποψήφια διδάκτωρ) του Τμήματος Επιστήμης των Υλικών και υπότροφος του ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ, κ. Πηνελόπη Αγγελοπούλου, με την επίβλεψη του Επικ. Καθηγητή Γιώργου Αυγουρόπουλου, αξιολογήθηκε από διεθνή επιστημονική επιτροπή και κέρδισε το πρώτο βραβείο "Young Researcher Award" στο διεθνές συνέδριο "13th International Conference on Nanosciences & Nanotechnologies" για την εργασία με τίτλο "Combustion-synthesized LiMn-based spinel nanostructures as cathode materials for lithium-ion batteries".