Ενημερωτική συνάντηση σχετικά με το Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης

Την Πέμπτη 24/10/19, 11:00-13:00, στο ΑΘΕ3 θα πραγματοποιηθεί ενημερωτική συνάντηση για το Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης με συμμετοχή εκπροσώπου του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης του Πανεπιστημίου Πατρών.

 

Ευχαριστώ,

Δ. Αλεξανδρόπουλος