Δοικητικές πράξεις

ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Πράξη Συγκρότησης Συνέλευσης Τμήματος (7/9/2020)

Πράξη Ανασυγκρότησης Συνέλευσης Τμήματος (12/6/2019)

Διαπιστωτική Πράξη Συγκρότησης Συνέλευσης Τμήματος (1/12/2018)

1η Τροποποιητική Πράξη Συγκρότησης Συνέλευσης Τμήματος (24/9/2018)

Συμπληρωματική Πράξη Συγκρότησης Συνέλευσης Τμήματος (27/12/2017)

Διαπιστωτική Πράξη Συγκρότησης Συνέλευσης Τμήματος (1/12/2017)

 

 

 

ΗμερομηνίαΑριθμός ΣυνέλευσηςΠράξη
11/7/2019  179 Πρόσκληση και Ημερήσια Διάταξη
 14/6/2019 178 Πρόσκληση και Ημερήσια Διάταξη
 17/5/2019 177 Πρόσκληση και Ημερήσια Διάταξη
 4/4/2019 174 Πρόσκληση και Ημερήσια Διάταξη
 28/3/2019 173 Πρόσκληση και Ημερήσια Διάταξη
 14/3/2019 172 Πρόσκληση και Ημερήσια Διάταξη
 28/2/2019 171 Πρόσκληση και Ημερήσια Διάταξη
 8/2/2019 170 Πρόσκληση και Ημερήσια Διάταξη
 1/2/2019 169 Πρόσκληση και Ημερήσια Διάταξη
 18/1/2019 168 Πρόσκληση και Ημερήσια Διάταξη
29/11/2018 167 Πρόσκληση και Ημερήσια Διάταξη
 2/11/2018 166 Πρόσκληση και Ημερήσια Διάταξη
12/10/2018 165 Πρόσκληση και Ημερήσια Διάταξη
27/9/2018 164 Πρόσκληση και Ημερήσια Διάταξη
7/9/2018 163 Πρόσκληση και Ημερήσια Διάταξη
11/7/2018 162 Πρόσκληση και Ημερήσια Διάταξη
6/7/2018 161 Πρόσκληση και Ημερήσια Διάταξη
19/6/2018 160 Πρόσκληση και Ημερήσια Διάταξη
30/5/2018 159 Πρόσκληση και Ημερήσια Διάταξη
16/4/2018 155 Πρόσκληση και Ημερήσια Διάταξη
9/2/2018 153 Πρόσκληση και Ημερήσια Διάταξη
17/01/2018 151 Πρόσκληση και Ημερήσια Διάταξη
20/12/2017  149 Πρόσκληση και Ημερήσια Διάταξη

 

ΗμερομηνίαΠράξη
24/7/2019 Πρόσκληση Τελικής συνεδρίασης  Εκλεκτορικού Σώματος για εκλογή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Επιστήμη των Υλικών με έμφαση σε Ευφυή Συστήματα», κωδ. ΑΠΕΛΛΑ APP10497
 18/4/2019 Πρόσκληση Τελικής συνεδρίασης  Εκλεκτορικού Σώματος για εκλογή Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Μοριακά Υλικά - Κατεύθυνση Πειραματική»
 17/4/2019 Πρόσκληση Τελικής συνεδρίασης  Εκλεκτορικού Σώματος για εκλογή Eπίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ανάπτυξη και πειραματική μελέτη στις γνωστικές περιοχές, βιοαισθητήρες, υλικά για βιοαισθητήρες, βιοηλεκτροχημεία και φασματοηλεκτροχημεία», κωδ. ΑΠΕΛΛΑ APP8485
25/5/2018 Πρόσκληση Τελικής συνεδρίασης  Εκλεκτορικού Σώματος για εκλογή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Θεωρία ή/και υπολογιστικές προσομοιώσεις κβαντικών διεργασιών σε υλικά με εφαρμογές στην οπτοηλεκτρονική ή/και τους κβαντικούς υπολογιστές», κωδ. ΑΠΕΛΛΑ APP3507
21/5/2018 Πρόσκληση Τελικής συνεδρίασης Εκλεκτορικού Σώματος για εκλογή Καθηγητή στο Τμήμα Επιστήμης των Υλικών του Πανεπιστημίου Πατρών με γνωστικό αντικείμενο «Φυσικές και χημικές ιδιότητες βιοσυμβατών υλικών βιοϊατρικού ενδιαφέροντος». Κωδικός θέσης ΑΠΕΛΛΑ: APP3652
22/01/2018 Πρόσκληση κοινής συνεδρίασης Εκλεκτορικού Σώματος και Συνέλευσης, υπ’ αριθμ. 152/22.1.2018 για την πλήρωση θέσης ΔΕΠ της βαθμίδας του Καθηγητή στο Τμήμα Επιστήμης των Υλικών, με γνωστικό αντικείμενο: «Μοντελοποίηση (θεωρητική ή/και υπολογιστική) αυτοοργάνωσης σε μοριακά και υπερμοριακά υλικά»
16/01/2018 Πρόσκληση κοινής συνεδρίασης Εκλεκτορικού Σώματος και Συνέλευσης, υπ' αριθμ. 150/16.1.2018 για την πλήρωση θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή στο Τμήμα Επιστήμης των Υλικών, με γνωστικό αντικείμενο: «Μοριακά υλικά με έμφαση στους χαμηλοδιάστατους οργανικούς-ανόργανους ημιαγωγούς»
15/12/2017 Πρόσκληση κοινής συνεδρίασης Εκλεκτορικού Σώματος και Συνέλευσης, υπ’ αριθμ. 148/15.12.2017 για την πλήρωση θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, στο Τμήμα Επιστήμης των Υλικών του Πανεπιστημίου Πατρών, με γνωστικό αντικείμενο «Νανοδομημένα υλικά – Κατεύθυνση Θεωρητική». Κωδικός θέσης ΑΠΕΛΛΑ: APP130