Μαθήματα

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟΠ.Μ. - ECTS
Φυσικοχημεία και Στατιστική Θερμοδυναμική των Υλικών Υποχρεωτικό 10
Πειραματικές Τεχνικές Μελέτης των Υλικών Ι Υποχρεωτικό 10
Μοντελοποίηση Υλικών Ι Υποχρεωτικό 10

 

Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟΠ.Μ. - ECTS
Σχεδιασμός, Σύνθεση και Επεξεργασία Προηγμένων Υλικών Υποχρεωτικό 10

Βιομοριακά Υλικά Ι

(Δομή, Αλληλεπιδράσεις, Λειτουργία)

Επιλογής 10
Μοριακά Υλικά Ι (Σύνδεση Μοριακής Δομής και Ιδιοτήτων Υλικού) Επιλογής 10
Μίκρο- και Νάνο-φασικά Υλικά Ι (Φυσικοχημικές Ιδιότητες στη μίκρο / νάνο- κλίμακα) Επιλογής 10
Ειδικά Θέματα Επιστήμης των Υλικών Ι Επιλογής 10

 

Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟΠ.Μ. - ECTS
Πειραματικές Τεχνικές Μελέτης των Υλικών ΙΙ Επιλογής 10
Μοντελοποίηση Υλικών ΙΙ Επιλογής 10

Βιομοριακά Υλικά ΙΙ – Βιοϋλικά

Σύνθεση, Ειδικές Εφαρμογές)

Επιλογής 10
Μοριακά Υλικά ΙΙ (Τεχνολογίες Μοριακών Υλικών και Διατάξεων) Επιλογής 10

Μίκρο- και Νάνο-φασικά Υλικά ΙI

(Ανάπτυξη Συστημάτων και Τεχνολογικές Εφαρμογές)

Επιλογής 10
Ειδικά Θέματα Επιστήμης των Υλικών ΙΙ Επιλογής 10
Μεταπτυχιακή Ερευνητική Διατριβή I Υποχρεωτικό 10

 

Δ΄ ΕΞΑΜΗΝΟΠ.Μ. - ECTS
Μεταπτυχιακή Ερευνητική Διατριβή IΙ Υποχρεωτικό 30