Ανακοίνωση πρόθεσης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μεταπτυχιακές σπουδές στην ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΟΠΤΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ

ΔΙΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

«ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΟΠΤΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

Τα Τμήματα:

α) Επιστήμης των Υλικών της Σχολής Θετικών Επιστημών

β)  Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής

του Πανεπιστημίου Πατρών

και το:

γ) Ινστιτούτο Νανοεπιστήμης & Νανοτεχνολογίας

του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών-«Δημόκριτος»  (I.N.N./Ε.Κ.Ε.Φ.Ε.-Δ.)

προσφέρουν Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην

«ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΟΠΤΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ».

(ΦΕΚ 2135/11.6.2018 τ. Β’)

Το Δ.Π.Μ.Σ. «Εφαρμοσμένη Οπτοηλεκτρονική» έχει ως γνωστικό αντικείμενο την Οπτοηλεκτρονική Επιστήμη και Τεχνολογία και τις Εφαρμογές της στη βιομηχανία, την πληροφορική και τις επικοινωνίες, την ενέργεια, τη βιοϊατρική, το περιβάλλον και την ασφάλεια των πολιτών, καλύπτοντας την εν λόγω θεματολογία τόσο στη θεωρητική, όσο και στην τεχνολογική και πρακτική της διάσταση.

Το Δ.Π.Μ.Σ. «Εφαρμοσμένη Οπτοηλεκτρονική» λειτουργεί χωρίς δίδακτρα. Η διάρκεια των σπουδών είναι 1½ έτη.

Στο Δ.Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Σχολών Θετικών Επιστημών και Πολυτεχνικών Σχολών, Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Αίτηση μπορούν να υποβάλλουν και τελειόφοιτοι των παραπάνω Τμημάτων, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν προσκομίσει Βεβαίωση Περάτωσης των Σπουδών τους το αργότερο μια ημέρα πριν την ημερομηνία συνεδρίασης της Ε.Δ.Ε. για επικύρωση του πίνακα των επιτυχόντων.

Η επιλογή των Μεταπτυχιακών Φοιτητών γίνεται κυρίως με συνεκτίμηση των εξής κριτηρίων: (α) γενικός βαθμό του πτυχίου/διπλώματος,  (β) βαθμολογία στα προπτυχιακά μαθήματα που είναι σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο του Δ.Π.Μ.Σ., (γ) επίδοση στη διπλωματική εργασία, όπου αυτή προβλέπεται στο προπτυχιακό επίπεδο, (δ) την όποια ερευνητική ή επαγγελματική δραστηριότητα του υποψηφίου. Η διαδικασία επιλογής συμπεριλαμβάνει προσωπική συνέντευξη υποψηφίων από την Επιτροπή Αξιολόγησης Υποψηφίων.

Σημειώνεται ότι αιτήσεις θα μπορούν να υποβληθούν μετά τη σχετική Προκήρυξη η οποία αναμένεται να δημοσιευθεί προσεχώς.

Το πρόγραμμα των μαθημάτων με τις αντίστοιχες πιστωτικές μονάδες (Π.Μ./ECTS) διαμορφώνεται ανά εξάμηνο ως εξής:

 

 

 

Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ

 

 

Α. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Κωδικός

Π.Μ.

Τίτλος

ΕΟΗ-01

8

Εφαρμοσμένη Οπτική και Φωτονική

ΕΟΗ-02

8

Επεξεργασία Σήματος και Πληροφορίας

ΕΟΗ-03

5

Κβαντική Ηλεκτρονική: Lasers & Μη-Γραμμική Οπτική

ΕΟΗ-04

5

Οπτοηλεκτρονική Ημιαγωγών και Νανοδιατάξεων

ΕΟΗ-05

4

Εφαρμοσμένη Φασματοσκοπία και Οπτικές Ιδιότητες Υλικών

ΣΥΝΟΛΟ

30

 

 

 

 

Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ

 

 

Α. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Κωδικός

Π.Μ

Τίτλος

ΕΟΗ-06

5

Ηλεκτρονικές πλατφόρμες οδήγησης, ελέγχου, ανάκτησης και επεξεργασίας σήματος

ΕΟΗ-07

5

Οπτικές Τηλεπικοινωνίες

ΕΟΗ-08

4

Ολοκληρωμένα Οπτοηλεκτρονικά -Αισθητήρες & Μετρολογία

ΕΟΗ-ΜΕ

16

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΣΥΝΟΛΟ

30

 

 

 

 

Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

 

 

Α. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Κωδικός

Π.Μ.

 Τίτλος

ΕΟΗ-9

10

 Βιομηχανική Πρακτική / Εργαστηριακή Άσκηση

ΕΟΗ-10

20

Ερευνητική Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (Ε.Μ.Δ.Ε.)

ΣΥΝΟΛΟ

30

 

 

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (*)

ΕΟΗ-11

4

Οπτική σχεδίαση - Προσομοιώσεις διάδοσης ακτινοβολίας

ΕΟΗ-12

4

Εργαστήριο Οπτικής Τεχνολογίας (Optical Workshop):

Υλικά και Κατασκευή Διατάξεων

ΕΟΗ-13

4

Φωτονική Πυριτίου-Φωτονικά ολοκληρωμένα κυκλώματα

(Silicon photonics - Photonic integrated circuits)

ΕΟΗ-14

3

Μηχανική Όραση (Machine Vision)–Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας

ΕΟΗ-15

3

Θερμική Απεικόνιση & Εφαρμογές

ΕΟΗ-16

3

Συμβολομετρία - Ολογραφία - Εφαρμογές

ΕΟΗ-17

3

Οργανικά Οπτοηλεκτρονικά

ΕΟΗ-18

3

Υγροί κρύσταλλοι – Οθόνες

ΕΟΗ-19

3

Υπερταχέα Οπτοηλεκτρονικά Συστήματα και Εφαρμογές

ΕΟΗ-20

3

Μικρο/νανοτεχνολογία - Ανάπτυξη Μικροδιατάξεων

ΕΟΗ-21

4

Οπτοηλεκτρονική στην Αγροδιατροφή*

ΕΟΗ-22

4

Οπτοηλεκτρονική και Lasers στην Βιομηχανία*

ΕΟΗ-23

4

Οπτοηλεκτρονική σε Έξυπνες Πόλεις και Μεταφορές*

ΕΟΗ-24

4

Οπτοηλεκτρονική στις Επιστήμες Ζωής*

ΕΟΗ-25

3

Τεχνικοοικονομική Ανάλυση / Αγορά Τεχνολογίας*

   

* Σημείωση: Προχωρημένα μαθήματα εξειδικευμένων σεμιναρίων από διακεκριμένους ειδικούς επιστήμονες του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα που καλύπτουν σφαιρικά και επίκαιρα το αναφερόμενο γνωστικό και τεχνολογικό πεδίο.

Για τη λήψη του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) απαιτείται η συμπλήρωση 90 πιστωτικών μονάδων. Η παρακολούθηση των μαθημάτων και η εκπόνηση Ερευνητικής Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (Ε.Μ.Δ.Ε.) είναι υποχρεωτικές.

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

α) Από τις ιστοσελίδες:

www.optoelectron.upatras.gr (υπό κατασκευή)

www.matersci.upatras.gr

www.ece.upatras.gr

www.inn.demokritos.gr

β)  Την Γραμματεία του Τμήματος Επιστήμης των Υλικών, Πανεπιστήμιο Πατρών, κα. Παναγιώτα Μπόμπολα, Τηλ.: 2610-969385, email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

γ)  Τα μέλη της Ειδικής Διιδρυματικής Επιτροπής (Ε.Δ.Ε.):

Νικόλαο Α. Βάϊνο

Τμήμα Επιστήμης των Υλικών

2610 969911

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Δημήτριο Αλεξανδρόπουλο

Τμήμα Επιστήμης των Υλικών

2610 969350

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Εμμανουήλ Πασπαλάκη

Τμήμα Επιστήμης των Υλικών

2610 969346

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Ευάγγελο Δερματά

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών

2610 996476

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Γρηγόριο Καλύβα

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών

2610 996424

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Μαρία Βασιλοπούλου

Ινστιτούτο Νανοεπιστήμης & Νανοτεχνολογίας /Ε.Κ.Ε.Φ.Ε.-Δ

210 6503269

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Νικόλαο Παπανικολάου

Ινστιτούτο Νανοεπιστήμης & Νανοτεχνολογίας /Ε.Κ.Ε.Φ.Ε.-Δ.

210 6503245

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.