Ώρες γραφείου διδασκόντων

Στον παρακάτω πίνακα αναφέρονται οι ημέρες και ώρες κατά τις οποίες τα μέλη Δ.Ε.Π του Τμήματος δέχονται φοιτητές στο γραφείο τους για θέματα σχετικά με τα μαθήματα που διδάσκουν:

 

 

Δημήτρης Αλεξανδρόπουλος


Δευτέρα 15:00-16:00
Τετάρτη 15:00-16:00
Παρασκευή 15:00-16:00


Γιώργος Αυγουρόπουλος


Τετάρτη 9:00-11:00
Πέμπτη 9:00-11:00


Νικόλαος Βάϊνος

 
Δευτέρα 9:00-11:00

Αλέξανδρος Βανακάρας
 

Τρίτη 12:00-13:00
Τετάρτη 9:00-11:00 


Ιωσήφ Γαλανάκης

Δευτέρα 12:00-14:00
Τρίτη 12:00-14:00


Βασίλειος Γεωργακίλας

 
Δευτέρα 12:00-13:00
Τετάρτη 12:00-13:00
Πέμπτη 11:00-12:00


Γεώργιος Καλόσακας

 
Τρίτη 12:00-14:00
Πέμπτη 13:00-14:00

 

Ιωάννης Κούτσελας


Τρίτη 17:00-18:00
Τετάρτη 13:00-15:00

Σωτήριος Μπασκούτας

Δευτέρα 11:00-12:00
Τετάρτη 10:00-11:00

 

Νικόλαος Μπουρόπουλος


Δευτέρα 10:00-12:00
Τετάρτη 12:00-13:00


Εμμανουήλ Πασπαλάκης

 
Τετάρτη 10:00-12:00


Παναγιώτης Πουλόπουλος

 
Τετάρτη 14:00-15:00
Πέμπτη 14:00-15:00

 

Μιχαήλ Σιγάλας

Εμμανουήλ Τοπογλίδης


Τετάρτη 13:00-14:00
Πέμπτη 12:00-14:00


Γεώργιος Ψαρράς

Τετάρτη 13:00-15:00
Πέμπτη 13:00-15:00