Ώρες γραφείου διδασκόντων

Στον παρακάτω πίνακα αναφέρονται οι ημέρες και ώρες, κατά τις οποίες τα μέλη Δ.Ε.Π και το λοιπό διδακτικό προσωπικό του Τμήματος, δέχονται φοιτητές στο γραφείο τους για θέματα σχετικά με τα μαθήματα που διδάσκουν:

 

 
Δημήτρης Αλεξανδρόπουλος


Δευτέρα 12:00 - 13:00
Πέμπτη 12:00 - 13:00


Γιώργος Αυγουρόπουλος


Τετάρτη 9:00 - 11:00


Νικόλαος Βάϊνος

 
Τετάρτη 9:00-11:00

Αλέξανδρος Βανακάρας
 

Τρίτη 12:00-13:00
Πέμπτη 12:00-13:00


Ιωσήφ Γαλανάκης

Δευτέρα 9:00-11:00
Τετάρτη 12:00-13:00

 
Χρήστος Γαρουφαλής


Τετάρτη 12:00-14:00


Βασίλειος Γεωργακίλας

 
Δευτέρα 12:00-13:00
Τετάρτη 12:00-13:00
Παρασκευή 11:00-13:00


Γεώργιος Καλόσακας

 
Πέμπτη 13:00-15:00
Παρασκευή 16:00-17:00

 
Ιωάννης Κούτσελας


Τετάρτη 10:00 - 12:00
Πέμπτη 9:00 - 10:00

Σωτήριος Μπασκούτας

Δευτέρα 10:00-11:00
Τετάρτη 12:00-13:00

 
Νικόλαος Μπουρόπουλος


Σε άδεια


Εμμανουήλ Πασπαλάκης

 
Τετάρτη 10:00-12:00


Παναγιώτης Πουλόπουλος

 
Δευτέρα 13:00-14:00
Τετάρτη 13:00-14:00

 
Μιχαήλ Σιγάλας


Τετάρτη 12:00-14:00

Εμμανουήλ Τοπογλίδης


Τετάρτη 11:00 - 12:00
Πέμπτη 11:00 - 13:00


Γεώργιος Ψαρράς

Τρίτη 12:00-13:00
Πέμπτη 12:00-14:00

 

   


Γιώργος Γιαννόπουλος


Δευτέρα 15:00-16:00
Τετάρτη 15:00-16:00


Ανδρέας Καλτζόγλου

Τετάρτη 10:00 - 12:00
(γραφείο κ. Κούτσελα)Ιωάννα Παπαβασιλείου

 
Πέμπτη 9:00 - 11:00
(Εργαστήριο κ. Αυγουρόπουλου,
μετά το Υ/Κ)


Αναστάσιος Πατσίδης

Τρίτη 13:00-14:00
Πέμπτη 12:00-14:00


Βαγγέλης Καρούτσος

 
Πέμπτη 9:00 - 12:00


Σπύρος Κοσιώνης


Τετάρτη 12:00 - 14:00
Πέμπτη 12:00 - 14:00


Έλενα Σέρπη


Πέμπτη 12:00 - 14:00


Βασίλης Σταμούλης

Τετάρτη 12:00 - 14:00