Ώρες γραφείου διδασκόντων

Στον παρακάτω πίνακα αναφέρονται οι ημέρες και ώρες, κατά τις οποίες τα μέλη Δ.Ε.Π και το λοιπό διδακτικό προσωπικό του Τμήματος, δέχονται φοιτητές στο γραφείο τους για θέματα σχετικά με τα μαθήματα που διδάσκουν:

 

 

Δημήτρης Αλεξανδρόπουλος


Δευτέρα 13:00 - 14:00
Παρασκευή 13:00 - 14:00


Γιώργος Αυγουρόπουλος


Δευτέρα 9:00 - 11:00


Νικόλαος Βάϊνος

 
Δευτέρα 9:00 - 11:00

Αλέξανδρος Βανακάρας
 

Τρίτη 11:00 - 13:00
Πέμπτη 11:00 - 13:00 


Ιωσήφ Γαλανάκης

Δευτέρα 11:00 - 13:00
Πέμπτη 10:00 - 11:00

 
Χρήστος Γαρουφαλής


Τετάρτη 11:00 - 14:00 

Βασίλειος Γεωργακίλας

 
Τετάρτη 11:00 - 13:00
Πέμπτη 11:00 - 13:00


Γεώργιος Καλόσακας

 
Τρίτη 13:00 - 14:00
Πέμπτη 12:00 - 14:00

 

Ιωάννης Κούτσελας


Τετάρτη 9:00 - 10:00
Τετάρτη 16:30 - 17:30

Σωτήριος Μπασκούτας

Τρίτη 11:00 - 13:00
Τετάρτη 11:00 - 13:00

 

Νικόλαος Μπουρόπουλος


Τετάρτη 13:30 - 15:30
Πέμπτη 12:00 - 13:00 


Εμμανουήλ Πασπαλάκης

 
Τρίτη 9:00 - 11:00
Τετάρτη 10:00 - 11:00


Παναγιώτης Πουλόπουλος

 
Δευτέρα 13:00 - 14:00
Τετάρτη 13:00 - 14:00

 

Μιχαήλ Σιγάλας


Τρίτη 11:00 - 13:00
Πέμπτη 11:00 - 13:00


Εμμανουήλ Τοπογλίδης


Τετάρτη 10:00 - 12:00
Πέμπτη 12:00 - 13:00


Γεώργιος Ψαρράς

Τρίτη 13:00 - 15:00
Πέμπτη 14:00 - 15:00

 

 

 


Γιώργος Γιαννόπουλος


Δευτέρα 15:00-16:00
Παρασκευή 15:00-16:00


Ιωάννα Παπαβασιλείου

 
Τετάρτη 11:00 - 12:00


Βαγγέλης Καρούτσος

 
Πέμπτη 10:00 - 12:00
Παρασκευή 10:00 - 12:00Σπύρος Κοσιώνης


Δευτέρα 13:00 - 15:00
Τρίτη 13:00 - 15:00
Πέμπτη 13:00 - 15:00


Έλενα Σέρπη


Πέμπτη 12:00 - 14:00


Βασίλης Σταμούλης

Τρίτη 11:00 - 13:00
Πέμπτη 11:00 - 13:00