Ώρες γραφείου διδασκόντων

Στον παρακάτω πίνακα αναφέρονται οι ημέρες και ώρες, κατά τις οποίες τα μέλη Δ.Ε.Π και το λοιπό διδακτικό προσωπικό του Τμήματος, δέχονται φοιτητές στο γραφείο τους για θέματα σχετικά με τα μαθήματα που διδάσκουν:

 

 
Δημήτρης Αλεξανδρόπουλος
Γιώργος Αυγουρόπουλος


Δευτέρα 9:00-11:00
Τετάρτη 9:00-10:00


Νικόλαος Βάϊνος

 


Αλέξανδρος Βανακάρας
 

 


Ιωσήφ Γαλανάκης

Δευτέρα 12:00-13:00
Τρίτη 12:00-14:00

 
Χρήστος Γαρουφαλής


Τετάρτη 11:00-13:00


Βασίλειος Γεωργακίλας

 
Τετάρτη 11:00-13:00
Πέμπτη 11:00-13:00
Παρασκευή 11:00-13:00Γεώργιος Καλόσακας

 
Τρίτη 13:00-14:00
Πέμπτη 12:00-13:00
Παρασκευή 13:00-14:00

 
Ιωάννης Κούτσελας


Δευτέρα 16:00-18:00
Τετάρτη 14:00-15:00

Σωτήριος Μπασκούτας

Τετάρτη 10:00-12:00

 
Νικόλαος Μπουρόπουλος


 


Εμμανουήλ Πασπαλάκης

 


Παναγιώτης Πουλόπουλος

 
Δευτέρα 13:00-14:00
Τετάρτη 13:00-14:00

 
Μιχαήλ Σιγάλας


Τετάρτη 12:00-14:00

Εμμανουήλ Τοπογλίδης


Τετάρτη 11:00 - 12:00
Πέμπτη 11:00 - 13:00


Γεώργιος Ψαρράς

Τρίτη 13:00-15:00
Τετάρτη 15:00 - 16:00

 

   


Γιώργος Μαθιουδάκης


Τρίτη 13:00-15:00


Αναστάσιος Πατσίδης

Τετάρτη 12:00-14:00


Βαγγέλης Καρούτσος

 
Τετάρτη 10:00 - 12:00
Πέμπτη 10:00 - 12:00


Σπύρος Κοσιώνης


Τρίτη 13:00-15:00


Έλενα Σέρπη


Τετάρτη 12:00 - 14:00


Βασίλης Σταμούλης

Τετάρτη 13:00 - 15:00