τα μαθήματα ξεκινούν 2/5/2018

 

Β' ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

Υποχρεωτικά μαθήματα Ημέρα Ώρα Διδάσκοντες
Σχεδιασμός, Σύνθεση και Επεξεργασία Προηγμένων Υλικών Τρίτη 09:00 – 12:00

Αλεξανδρόπουλος Δημήτριος
Αυγουρόπουλος Γεώργιος
Πουλόπουλος Παναγιώτης
Σιγάλας Μιχαήλ

 

Μαθήματα Επιλογής Ημέρα Ώρα Διδάσκοντες
Βιομοριακά Υλικά Ι Τετάρτη 10:00 – 13:00

Μπουρόπουλος Νικόλαος
Τοπογλίδης Εμμανουήλ

Μοριακά Υλικά Ι Τετάρτη

15:00 – 18:00

Βανακάρας Αλέξανδρος
Γεωργακίλας Βασίλειος
Κούτσελας Ιωάννης
Μικρο-και-Νανοφασικά Υλικά Ι Πέμπτη 16:00 – 19:00 Κούτσελας Ιωάννης
Σιγάλας Μιχαήλ
Μπασκούτας Σωτήριος