Θέσεις ειδικών επιστημόνων στην Σχολή Ευελπίδων

Το Τμήμα Στρατιωτικών Επιστημών της ΣΣΕ δημοσίευσε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κάλυψη θέσεως Ειδικών Επιστημόνων το Ακαδημαϊκό έτος 2018-2019. Τελική ημερομηνία υποβολής δικαιολογητικών η Δευτέρα 20 Αυγούστου 2018 και σύμφωνα με τις λεπτομέρειες-δικαιολογητικά που βρίσκονται στην διεύθυνση

https://sse.army.gr/el/news/prokiryxi-eidikon-epistimonon-sse-etoys-2018-2019