Νέα Θέση Επίκουρου Καθηγητή στα Μοριακά Υλικά με κατεύθυνση πειραματική

  • Γνωστικό αντικείμενο: «Μοριακά Υλικά-Κατεύθυνση πειραματική»
  • Κωδικός Θέσης ΑΠΕΛΛΑ (Επίκουρος Καθηγητής): APP5828
  • Ίδρυμα: Πανεπιστήμιο Πατρών
  • Σχολή: Θετικών Επιστημών
  • Τμήμα: Επιστήμης των Υλικών
  • Καταληκτική ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων: 1/7/2018