Ενημερωτική συνάντηση σχετικά με το Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης

Την Πέμπτη 17/01/19, 13:00-14:00, στην Αίθουσα Φ4 θα πραγματοποιηθεί συνάντηση που αφορά στα διαδικαστικά του Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης με συμμετοχή εκπροσώπου του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης του Πανεπιστημίου Πατρών. Η συμμετοχή όσων επελέγησαν για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 είναι υποχρεωτική.